จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ไฟไหม้ 10 5D3N

รหัสทัวร์ : CONC200247
ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ไฟไหม้ 10 5D3N

  • ไฮไลท์!!! ทุ่งลาเวนเดอร์ พร้อมรับกลิ่นหอมชื่นใจ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น นมัสการขอพร ณ วัดอาซากุสะ และแวะถ่ายรูปคู่ โตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งจุใจอาเมโยโกะ ชินจูกุ และโอไดบะ อิสระครึ่งวัน มีเวลาช้อปปิ้ง ชิมขนม ถ่ายรูปชิวๆ ตามอัธยาศัย
เดินทางช่วง
11 มิ.ย. 63 - 14 ก.ค. 63 ( 27 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
11 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
Sold Out
12 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
Sold Out
13 มิ.ย. 63 - 17 มิ.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
Sold Out
14 มิ.ย. 63 - 18 มิ.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
Sold Out
15 มิ.ย. 63 - 19 มิ.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
Sold Out
16 มิ.ย. 63 - 20 มิ.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
Sold Out
17 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
Sold Out
18 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
Sold Out
19 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
Sold Out
20 มิ.ย. 63 - 24 มิ.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
Sold Out
21 มิ.ย. 63 - 25 มิ.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
Sold Out
22 มิ.ย. 63 - 26 มิ.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
Sold Out
23 มิ.ย. 63 - 27 มิ.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
Sold Out
24 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
Sold Out
25 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
Sold Out
26 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
Sold Out
27 มิ.ย. 63 - 1 ก.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
Sold Out
28 มิ.ย. 63 - 2 ก.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
Sold Out
29 มิ.ย. 63 - 3 ก.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
Sold Out
30 มิ.ย. 63 - 4 ก.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
Sold Out
1 ก.ค. 63 - 5 ก.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
Sold Out
5 ก.ค. 63 - 9 ก.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
Sold Out
6 ก.ค. 63 - 10 ก.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
Sold Out
7 ก.ค. 63 - 11 ก.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
Sold Out
8 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
Sold Out
9 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
Sold Out
10 ก.ค. 63 - 14 ก.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ไฟไหม้ 10 5D3N
ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ไฟไหม้ 10 5D3N
ราคาเริ่มต้น 23,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน