จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ มหานครดอกไม้ ไฟไหม้ 9 5D3N

รหัสสินค้า: CONC200246
ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ มหานครดอกไม้ ไฟไหม้ 9 5D3N

  • ไฮไลท์!!! เทศกาลชมดอกไม้ ณ สวนฮานาโนะมิโยโกะ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น นมัสการขอพร ณ วัดอาซากุสะ และแวะถ่ายรูปคู่ โตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งจุใจอาเมโยโกะ ชินจูกุ และโอไดบะ อิสระครึ่งวัน มีเวลาช้อปปิ้ง ชิมขนม ถ่ายรูปชิวๆ ตามอัธยาศัย
เดินทางช่วง
12 ส.ค. 63 - 4 ต.ค. 63 ( 50 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
12 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
13 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
14 ส.ค. 63 - 18 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
15 ส.ค. 63 - 19 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
16 ส.ค. 63 - 20 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
17 ส.ค. 63 - 21 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
18 ส.ค. 63 - 22 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
19 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
20 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
21 ส.ค. 63 - 25 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
22 ส.ค. 63 - 26 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
23 ส.ค. 63 - 27 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
24 ส.ค. 63 - 28 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
25 ส.ค. 63 - 29 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
26 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
27 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
28 ส.ค. 63 - 1 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
29 ส.ค. 63 - 2 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
30 ส.ค. 63 - 3 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
31 ส.ค. 63 - 4 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
1 ก.ย. 63 - 5 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
2 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
3 ก.ย. 63 - 7 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
4 ก.ย. 63 - 8 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
5 ก.ย. 63 - 9 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
6 ก.ย. 63 - 10 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
7 ก.ย. 63 - 11 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
8 ก.ย. 63 - 12 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
9 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
10 ก.ย. 63 - 14 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
11 ก.ย. 63 - 15 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
12 ก.ย. 63 - 16 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
13 ก.ย. 63 - 17 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
14 ก.ย. 63 - 18 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
15 ก.ย. 63 - 19 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
16 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
17 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
18 ก.ย. 63 - 22 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
19 ก.ย. 63 - 23 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
20 ก.ย. 63 - 24 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
21 ก.ย. 63 - 25 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
22 ก.ย. 63 - 26 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
23 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
24 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
25 ก.ย. 63 - 29 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
26 ก.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
27 ก.ย. 63 - 1 ต.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
28 ก.ย. 63 - 2 ต.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
29 ก.ย. 63 - 3 ต.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
30 ก.ย. 63 - 4 ต.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ มหานครดอกไม้ ไฟไหม้ 9 5D3N
ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ มหานครดอกไม้ ไฟไหม้ 9 5D3N
ราคาเริ่มต้น 23,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน