จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เที่ยวไทเป 4 วัน Muslim FIT TAIWAN 4วัน 3คืน

รหัสสินค้า: CONC200237
ทัวร์เที่ยวไทเป 4 วัน Muslim FIT TAIWAN 4วัน 3คืน

  • อุทยานเย๋หลิ่ว ร้านพายสับปะรด อาหารกลางวันฮาลาลสไตล์ไทย ตึกไทเป101 (ไม่รวมชมวิว) ปล่อยโคมสือเฟิน(ไม่รวมค่าโคม) ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น/แวะถ่ายภาพเจียงไคเช็ค เดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป
  • ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ร้านขนมเค้กพายสับปะรด
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
1 มี.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63 ( 4 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
1 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 7,200 17,900 แสดง - 0
Sold Out
1 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63 7,200 17,900 แสดง - 0
Sold Out
1 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 7,200 17,900 แสดง - 0
Sold Out
1 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 7,200 17,900 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เที่ยวไทเป 4 วัน Muslim FIT TAIWAN 4วัน 3คืน
ทัวร์เที่ยวไทเป 4 วัน Muslim FIT TAIWAN 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น 7,200
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน