จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เกาหลี JEJU SUPER SAVE MARCH 4D2N

รหัสสินค้า: CONC200219
ทัวร์เกาหลี JEJU SUPER SAVE MARCH 4D2N

  • พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - วัดซันบังซา - สวนสาธารณะฮังมง - โปรแกรมเพิ่มเติม ฮัลโหลคิตตี้ / โชว์กายกรรม - ร้านน้ำมันสน - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชายหาดควังชิกี -โปรแกรมเพิ่มเติม Aqua Planet - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู
เดินทางช่วง
1 มี.ค. 63 - 3 เม.ย. 63 ( 31 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 มี.ค. 63 - 4 มี.ค. 63 6,200 11,100 แสดง - 0
Sold Out
2 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63 6,200 11,100 แสดง - 0
Sold Out
3 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63 6,200 11,100 แสดง - 0
Sold Out
4 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 6,200 11,100 แสดง - 0
Sold Out
5 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 6,500 11,400 แสดง - 0
Sold Out
6 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 11,500 16,400 แสดง - 0
Sold Out
7 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 6,200 11,100 แสดง - 0
Sold Out
8 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 5,900 10,800 แสดง - 0
Sold Out
9 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 5,900 10,800 แสดง - 0
Sold Out
10 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 5,900 10,800 แสดง - 0
Sold Out
11 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 6,200 11,100 แสดง - 0
Sold Out
12 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 6,500 11,400 แสดง - 0
Sold Out
13 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 6,500 11,400 แสดง - 0
Sold Out
14 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 6,500 11,400 แสดง - 0
Sold Out
15 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 5,900 10,800 แสดง - 0
Sold Out
16 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 5,900 10,800 แสดง - 0
Sold Out
17 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 5,900 10,800 แสดง - 0
Sold Out
18 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 6,200 11,100 แสดง - 0
Sold Out
19 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 6,500 11,400 แสดง - 0
Sold Out
20 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 6,500 11,400 แสดง - 0
Sold Out
21 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 6,200 11,100 แสดง - 0
Sold Out
22 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 5,900 10,800 แสดง - 0
Sold Out
23 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 5,900 10,800 แสดง - 0
Sold Out
24 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 6,200 11,100 แสดง - 0
Sold Out
25 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 6,500 11,400 แสดง - 0
Sold Out
26 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 6,800 11,700 แสดง - 0
Sold Out
27 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 6,900 11,800 แสดง - 0
Sold Out
28 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 6,700 11,600 แสดง - 0
Sold Out
29 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 6,600 11,500 แสดง - 0
Sold Out
30 มี.ค. 63 - 2 เม.ย. 63 6,600 11,500 แสดง - 0
Sold Out
31 มี.ค. 63 - 3 เม.ย. 63 6,900 11,800 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เกาหลี JEJU SUPER SAVE MARCH 4D2N
ทัวร์เกาหลี JEJU SUPER SAVE MARCH 4D2N
ราคาเริ่มต้น 5,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน