จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟินเว่อร์ 5วัน 3คืน

รหัสสินค้า: CONC200171
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟินเว่อร์  5วัน 3คืน

  • ประเทศญี่ปุ่น - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - ชมซากุระสวนอุเอะโนะ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เลต - เมืองยามานาชิ - แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ศาลเจ้าอาราคุระเซ็นเง็น – เจดีย์ชูเรโตะ – เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น กันดั้มโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้
  • ใช้บริการรถบัสพร้อมไกด์นำเที่ยว ตลาดปลาซึกิจิ - ศาลเจ้าเมจิ - ช้อปปิ้งฮาราจูกุ - ช้อปปิ้งชิบูย่า คาเฟ่หุ่นยนต์ - ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดนาริตะ - ช้อปปิ้งอิออนมอล์
เดินทางช่วง
7 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63 ( 14 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
7 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63 22,777 30,677 แสดง - 0
8 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 22,777 30,677 แสดง - 0
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 28,777 36,677 แสดง - 0
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 35,777 43,677 แสดง - 0
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 35,777 43,677 แสดง - 0
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 28,777 36,677 แสดง - 0
14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 25,777 33,677 แสดง - 0
15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 25,777 33,677 แสดง - 0
16 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 25,777 33,677 แสดง - 0
17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 25,777 33,677 แสดง - 0
18 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63 19,777 27,677 แสดง - 0
23 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 25,777 33,677 แสดง - 0
24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 25,777 33,677 แสดง - 0
29 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63 25,777 33,677 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟินเว่อร์  5วัน 3คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟินเว่อร์ 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น 19,777
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน