จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เชจู HOT PRO JEJU FEBUARY 4วัน 2คืน

รหัสสินค้า: CONC200149
ทัวร์เชจู HOT PRO JEJU FEBUARY 4วัน 2คืน

  • อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน - วัดซันบังซา - โปรแกรมเพิ่มเติม สวนส้ม / โชว์กายกรรม - ร้านน้ำมันสน - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดควังชิกี - ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป - โปรแกรมเพิ่มเติม : Aqua Planet – ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู
เดินทางช่วง
9 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 ( 21 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
9 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 6,200 11,100 แสดง - 0
Sold Out
10 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 5,900 10,800 แสดง - 0
Sold Out
11 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 5,900 10,800 แสดง - 0
Sold Out
12 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 6,200 11,100 แสดง - 0
Sold Out
13 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 6,800 11,700 แสดง - 0
Sold Out
14 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 6,900 11,800 แสดง - 0
Sold Out
15 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 6,400 11,300 แสดง - 0
Sold Out
16 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 6,200 11,100 แสดง - 0
Sold Out
17 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 6,200 11,100 แสดง - 0
Sold Out
18 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 6,300 11,200 แสดง - 0
Sold Out
19 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 6,600 11,500 แสดง - 0
Sold Out
20 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 7,200 12,100 แสดง - 0
Sold Out
21 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 7,300 12,200 แสดง - 0
Sold Out
22 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 6,800 11,700 แสดง - 0
Sold Out
23 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 6,500 11,400 แสดง - 0
Sold Out
24 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 6,500 11,400 แสดง - 0
Sold Out
25 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 6,600 11,500 แสดง - 0
Sold Out
26 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 6,900 11,800 แสดง - 0
Sold Out
27 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 7,500 12,400 แสดง - 0
Sold Out
28 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 7,500 12,400 แสดง - 0
Sold Out
29 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 6,900 11,800 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เชจู HOT PRO JEJU FEBUARY 4วัน 2คืน
ทัวร์เชจู HOT PRO JEJU FEBUARY 4วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น 5,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน