จ.- ส. 09.00-18.00 น.
  • ทัวร์ไต้หวัน
  • ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว [เลทส์โก คุ้มเวอร์ตัวแม่ EP.3]4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว [เลทส์โก คุ้มเวอร์ตัวแม่ EP.3]4วัน 3คืน

รหัสสินค้า: CONC200147
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว [เลทส์โก คุ้มเวอร์ตัวแม่ EP.3]4วัน 3คืน

  • เที่ยวไต้หวันคุ้มเวอร์ บินหรู พักโรงแรม 4 ดาว ปล่อยโคมขงหมิง ขอพรขอความรัก ณ วัดหลงซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
4 ก.ค. 63 - 24 ต.ค. 63 ( 32 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
4 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63 17,999 23,499 แสดง - 25
8 ก.ค. 63 - 11 ก.ค. 63 14,999 19,499 แสดง - 25
11 ก.ค. 63 - 14 ก.ค. 63 14,999 19,499 แสดง - 25
15 ก.ค. 63 - 18 ก.ค. 63 15,999 20,499 แสดง - 25
18 ก.ค. 63 - 21 ก.ค. 63 15,999 20,499 แสดง - 25
22 ก.ค. 63 - 25 ก.ค. 63 15,999 20,499 แสดง - 25
25 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63 17,999 23,499 แสดง - 25
29 ก.ค. 63 - 1 ส.ค. 63 15,999 20,499 แสดง - 25
1 ส.ค. 63 - 4 ส.ค. 63 15,999 20,499 แสดง - 25
5 ส.ค. 63 - 8 ส.ค. 63 14,999 19,499 แสดง - 25
8 ส.ค. 63 - 11 ส.ค. 63 15,999 20,499 แสดง - 25
12 ส.ค. 63 - 15 ส.ค. 63 17,999 23,499 แสดง - 25
15 ส.ค. 63 - 18 ส.ค. 63 15,999 20,499 แสดง - 25
19 ส.ค. 63 - 22 ส.ค. 63 14,999 19,499 แสดง - 25
22 ส.ค. 63 - 25 ส.ค. 63 15,999 20,499 แสดง - 25
26 ส.ค. 63 - 29 ส.ค. 63 15,999 20,499 แสดง - 25
29 ส.ค. 63 - 1 ก.ย. 63 15,999 20,499 แสดง - 25
2 ก.ย. 63 - 5 ก.ย. 63 14,999 19,499 แสดง - 25
5 ก.ย. 63 - 8 ก.ย. 63 15,999 20,499 แสดง - 25
9 ก.ย. 63 - 12 ก.ย. 63 15,999 20,499 แสดง - 25
12 ก.ย. 63 - 15 ก.ย. 63 14,999 19,499 แสดง - 25
16 ก.ย. 63 - 19 ก.ย. 63 15,999 20,499 แสดง - 25
19 ก.ย. 63 - 22 ก.ย. 63 15,999 20,499 แสดง - 25
23 ก.ย. 63 - 26 ก.ย. 63 14,999 19,499 แสดง - 25
26 ก.ย. 63 - 29 ก.ย. 63 15,999 20,499 แสดง - 25
30 ก.ย. 63 - 3 ต.ค. 63 15,999 20,499 แสดง - 25
3 ต.ค. 63 - 6 ต.ค. 63 15,999 20,499 แสดง - 25
7 ต.ค. 63 - 10 ต.ค. 63 15,999 20,499 แสดง - 25
10 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 17,999 23,499 แสดง - 25
14 ต.ค. 63 - 17 ต.ค. 63 15,999 20,499 แสดง - 25
17 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63 15,999 20,499 แสดง - 25
21 ต.ค. 63 - 24 ต.ค. 63 15,999 20,499 แสดง - 25

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว [เลทส์โก คุ้มเวอร์ตัวแม่ EP.3]4วัน 3คืน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว [เลทส์โก คุ้มเวอร์ตัวแม่ EP.3]4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น 14,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน