จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ก้อมาสิคร้าบ 5วัน 3คืน

รหัสสินค้า: CONC200143
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ก้อมาสิคร้าบ 5วัน 3คืน

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,หมู่บ้านสายรุ้ง,วัดหลงซาน,ตึกไทเป101
  • ตลาดซีเหมินติง,ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต,ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
  • ซีฟู๊ดเหย่หลิว,เสี่ยวหลงเปา
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
6 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 ( 4 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
6 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
Sold Out
13 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
Sold Out
20 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
Sold Out
27 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ก้อมาสิคร้าบ 5วัน 3คืน
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ก้อมาสิคร้าบ 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น 13,876
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน