จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ก้อมาสิคร้าบ 5วัน 3คืน

รหัสสินค้า: CONC200143
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ก้อมาสิคร้าบ 5วัน 3คืน

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,หมู่บ้านสายรุ้ง,วัดหลงซาน,ตึกไทเป101
  • ตลาดซีเหมินติง,ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต,ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
  • ซีฟู๊ดเหย่หลิว,เสี่ยวหลงเปา
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
5 มี.ค. 63 - 4 มิ.ย. 63 ( 81 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 12,876 16,376 แสดง - 30
6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 12,876 16,376 แสดง - 30
7 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 12,876 16,376 แสดง - 30
8 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 12,876 16,376 แสดง - 30
9 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 12,876 16,376 แสดง - 30
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 12,876 16,376 แสดง - 30
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 12,876 16,376 แสดง - 30
14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 12,876 16,376 แสดง - 30
15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 12,876 16,376 แสดง - 30
16 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 12,876 16,376 แสดง - 30
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 12,876 16,376 แสดง - 30
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 12,876 16,376 แสดง - 30
21 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 12,876 16,376 แสดง - 30
22 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 12,876 16,376 แสดง - 30
23 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 12,876 16,376 แสดง - 30
27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 12,876 16,376 แสดง - 30
28 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
29 มี.ค. 63 - 2 เม.ย. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
30 มี.ค. 63 - 3 เม.ย. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
31 มี.ค. 63 - 4 เม.ย. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
1 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63 14,876 18,376 แสดง - 30
2 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 14,876 18,376 แสดง - 30
3 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63 14,876 18,376 แสดง - 30
4 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
5 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
6 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
7 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
8 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
9 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 15,876 19,376 แสดง - 30
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 16,876 20,376 แสดง - 30
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 17,876 21,376 แสดง - 30
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 18,876 22,376 แสดง - 30
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 18,876 22,376 แสดง - 30
14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 17,876 21,376 แสดง - 30
15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 16,876 20,376 แสดง - 30
16 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
18 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
19 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
20 เม.ย. 63 - 24 เม.ย. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
21 เม.ย. 63 - 25 เม.ย. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
22 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
23 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
25 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
26 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
27 เม.ย. 63 - 1 พ.ค. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
28 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63 14,876 18,376 แสดง - 30
29 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63 15,876 19,376 แสดง - 30
30 เม.ย. 63 - 4 พ.ค. 63 15,876 19,376 แสดง - 30
1 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63 14,876 18,376 แสดง - 30
2 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63 14,876 18,376 แสดง - 30
3 พ.ค. 63 - 7 พ.ค. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
4 พ.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
5 พ.ค. 63 - 9 พ.ค. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
6 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
7 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
8 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
9 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
10 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
11 พ.ค. 63 - 15 พ.ค. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
12 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
13 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
14 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
15 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
16 พ.ค. 63 - 20 พ.ค. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
17 พ.ค. 63 - 21 พ.ค. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
18 พ.ค. 63 - 22 พ.ค. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
19 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
20 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
21 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
22 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
23 พ.ค. 63 - 27 พ.ค. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
24 พ.ค. 63 - 28 พ.ค. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
25 พ.ค. 63 - 29 พ.ค. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
26 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
27 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
28 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
29 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
30 พ.ค. 63 - 3 มิ.ย. 63 13,876 17,376 แสดง - 30
31 พ.ค. 63 - 4 มิ.ย. 63 13,876 17,376 แสดง - 30

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ก้อมาสิคร้าบ 5วัน 3คืน
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ก้อมาสิคร้าบ 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น 12,876
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน