จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาหลีซาน ฉันรักเธอ 5วัน 3คืน

รหัสสินค้า: CONC200142
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาหลีซาน ฉันรักเธอ 5วัน 3คืน

  • ทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเหวินหวู่,อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน,วัดพระถังซัมจั๋ง
  • ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต,ซีเหมินติง
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
1 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 ( 12 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63 12,876 17,376 แสดง - 30
6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 14,876 19,376 แสดง - 30
7 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 14,876 19,376 แสดง - 30
8 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 14,876 19,376 แสดง - 30
9 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 14,876 19,376 แสดง - 30
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 14,876 19,376 แสดง - 30
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 14,876 19,376 แสดง - 30
14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 14,876 19,376 แสดง - 30
15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 14,876 19,376 แสดง - 30
16 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 14,876 19,376 แสดง - 30
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 14,876 19,376 แสดง - 30
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 14,876 19,376 แสดง - 30

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาหลีซาน ฉันรักเธอ 5วัน 3คืน
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาหลีซาน ฉันรักเธอ 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น 12,876
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน