จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เวียดนาม ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน

รหัสสินค้า: CONC200138
ทัวร์เวียดนาม ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน

  • เที่ยวเวียดนามกลาง-เมืองมรดกโลกฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว เที่ยวบานาฮิลล์ เที่ยวเมืองดานัง ชมสะพานมังกร สะพานแห่งคสามรัก คาร์ฟดราก้อน สุดพิเศษ...อินเตอร์บุฟเฟ่ต์บนบานาฮิลล์ 2 มื้อ อิ่มอร่อย เมนูแหนมเนืองต้นตำหรับ และกุ้งมังกร แถมฟรีกระเป๋ากิ๊ฟเก๋ชอปปิ้ง+หมวกสุดเท่ เวียดนาม
เดินทางช่วง
2 มิ.ย. 63 - 23 ต.ค. 63 ( 125 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
2 มิ.ย. 63 - 4 มิ.ย. 63 13,999 17,999 แสดง - 0
3 มิ.ย. 63 - 5 มิ.ย. 63 13,999 17,999 แสดง - 0
4 มิ.ย. 63 - 6 มิ.ย. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
5 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
6 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
7 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63 11,999 15,999 แสดง - 0
8 มิ.ย. 63 - 10 มิ.ย. 63 10,999 14,999 แสดง - 0
9 มิ.ย. 63 - 11 มิ.ย. 63 10,999 14,999 แสดง - 0
10 มิ.ย. 63 - 12 มิ.ย. 63 10,999 14,999 แสดง - 0
11 มิ.ย. 63 - 13 มิ.ย. 63 11,999 15,999 แสดง - 0
12 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
13 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63 11,999 15,999 แสดง - 0
15 มิ.ย. 63 - 17 มิ.ย. 63 10,999 14,999 แสดง - 0
16 มิ.ย. 63 - 18 มิ.ย. 63 10,999 14,999 แสดง - 0
17 มิ.ย. 63 - 19 มิ.ย. 63 10,999 14,999 แสดง - 0
18 มิ.ย. 63 - 20 มิ.ย. 63 11,999 15,999 แสดง - 0
19 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
20 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
21 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63 11,999 15,999 แสดง - 0
23 มิ.ย. 63 - 25 มิ.ย. 63 10,999 14,999 แสดง - 0
24 มิ.ย. 63 - 26 มิ.ย. 63 10,999 14,999 แสดง - 0
25 มิ.ย. 63 - 27 มิ.ย. 63 11,999 15,999 แสดง - 0
26 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
27 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
28 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 11,999 15,999 แสดง - 0
29 มิ.ย. 63 - 1 ก.ค. 63 10,999 14,999 แสดง - 0
30 มิ.ย. 63 - 2 ก.ค. 63 10,999 14,999 แสดง - 0
1 ก.ค. 63 - 3 ก.ค. 63 10,999 14,999 แสดง - 0
2 ก.ค. 63 - 4 ก.ค. 63 11,999 15,999 แสดง - 0
3 ก.ค. 63 - 5 ก.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
4 ก.ค. 63 - 6 ก.ค. 63 14,999 18,999 แสดง - 0
5 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63 13,999 17,999 แสดง - 0
6 ก.ค. 63 - 8 ก.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
7 ก.ค. 63 - 9 ก.ค. 63 11,999 15,999 แสดง - 0
8 ก.ค. 63 - 10 ก.ค. 63 11,999 15,999 แสดง - 0
9 ก.ค. 63 - 11 ก.ค. 63 11,999 15,999 แสดง - 0
10 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
11 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
12 ก.ค. 63 - 14 ก.ค. 63 11,999 15,999 แสดง - 0
13 ก.ค. 63 - 15 ก.ค. 63 10,999 14,999 แสดง - 0
14 ก.ค. 63 - 16 ก.ค. 63 10,999 14,999 แสดง - 0
15 ก.ค. 63 - 17 ก.ค. 63 10,999 14,999 แสดง - 0
16 ก.ค. 63 - 18 ก.ค. 63 11,999 15,999 แสดง - 0
17 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
18 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
19 ก.ค. 63 - 21 ก.ค. 63 11,999 15,999 แสดง - 0
20 ก.ค. 63 - 22 ก.ค. 63 10,999 14,999 แสดง - 0
21 ก.ค. 63 - 23 ก.ค. 63 10,999 14,999 แสดง - 0
22 ก.ค. 63 - 24 ก.ค. 63 10,999 14,999 แสดง - 0
23 ก.ค. 63 - 25 ก.ค. 63 11,999 15,999 แสดง - 0
24 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63 13,999 17,999 แสดง - 0
25 ก.ค. 63 - 27 ก.ค. 63 13,999 17,999 แสดง - 0
26 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63 13,999 17,999 แสดง - 0
27 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63 13,999 17,999 แสดง - 0
28 ก.ค. 63 - 30 ก.ค. 63 13,999 17,999 แสดง - 0
29 ก.ค. 63 - 31 ก.ค. 63 11,999 15,999 แสดง - 0
30 ก.ค. 63 - 1 ส.ค. 63 11,999 15,999 แสดง - 0
31 ก.ค. 63 - 2 ส.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
1 ส.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
2 ส.ค. 63 - 4 ส.ค. 63 11,999 15,999 แสดง - 0
3 ส.ค. 63 - 5 ส.ค. 63 10,999 14,999 แสดง - 0
4 ส.ค. 63 - 6 ส.ค. 63 10,999 14,999 แสดง - 0
5 ส.ค. 63 - 7 ส.ค. 63 10,999 14,999 แสดง - 0
6 ส.ค. 63 - 8 ส.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
7 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
8 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
9 ส.ค. 63 - 11 ส.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
10 ส.ค. 63 - 12 ส.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
11 ส.ค. 63 - 13 ส.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
12 ส.ค. 63 - 14 ส.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
13 ส.ค. 63 - 15 ส.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
14 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
15 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
16 ส.ค. 63 - 18 ส.ค. 63 11,999 15,999 แสดง - 0
17 ส.ค. 63 - 19 ส.ค. 63 10,999 14,999 แสดง - 0
18 ส.ค. 63 - 20 ส.ค. 63 10,999 14,999 แสดง - 0
19 ส.ค. 63 - 21 ส.ค. 63 10,999 14,999 แสดง - 0
21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
22 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
24 ส.ค. 63 - 26 ส.ค. 63 10,999 14,999 แสดง - 0
24 ส.ค. 63 - 26 ส.ค. 63 11,999 15,999 แสดง - 0
25 ส.ค. 63 - 27 ส.ค. 63 10,999 14,999 แสดง - 0
26 ส.ค. 63 - 28 ส.ค. 63 10,999 14,999 แสดง - 0
27 ส.ค. 63 - 29 ส.ค. 63 11,999 15,999 แสดง - 0
28 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63 11,999 15,999 แสดง - 0
29 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 11,999 15,999 แสดง - 0
30 ส.ค. 63 - 1 ก.ย. 63 11,999 15,999 แสดง - 0
31 ส.ค. 63 - 2 ก.ย. 63 10,999 14,999 แสดง - 0
1 ก.ย. 63 - 3 ก.ย. 63 10,999 14,999 แสดง - 0
2 ก.ย. 63 - 11 ก.ย. 63 10,999 14,999 แสดง - 0
3 ก.ย. 63 - 5 ก.ย. 63 11,999 15,999 แสดง - 0
4 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
5 ก.ย. 63 - 7 ก.ย. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
6 ก.ย. 63 - 8 ก.ย. 63 11,999 15,999 แสดง - 0
7 ก.ย. 63 - 9 ก.ย. 63 10,999 14,999 แสดง - 0
8 ก.ย. 63 - 10 ก.ย. 63 10,999 14,999 แสดง - 0
9 ก.ย. 63 - 11 ก.ย. 63 10,999 14,999 แสดง - 0
11 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
11 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
12 ก.ย. 63 - 14 ก.ย. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
12 ก.ย. 63 - 14 ก.ย. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
14 ก.ย. 63 - 16 ก.ย. 63 10,999 14,999 แสดง - 0
15 ก.ย. 63 - 17 ก.ย. 63 10,999 14,999 แสดง - 0
16 ก.ย. 63 - 18 ก.ย. 63 10,999 14,999 แสดง - 0
18 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
19 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
21 ก.ย. 63 - 23 ก.ย. 63 10,999 14,999 แสดง - 0
22 ก.ย. 63 - 24 ก.ย. 63 10,999 14,999 แสดง - 0
23 ก.ย. 63 - 25 ก.ย. 63 10,999 14,999 แสดง - 0
25 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
26 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
1 ต.ค. 63 - 3 ต.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
3 ต.ค. 63 - 5 ต.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
8 ต.ค. 63 - 10 ต.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
9 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
10 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
11 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
12 ต.ค. 63 - 14 ต.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
13 ต.ค. 63 - 15 ต.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
14 ต.ค. 63 - 16 ต.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
15 ต.ค. 63 - 17 ต.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
16 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
17 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
20 ต.ค. 63 - 22 ต.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
21 ต.ค. 63 - 23 ต.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนาม ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน
ทัวร์เวียดนาม ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น 10,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน