จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : CONC200135
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

  • บินตรงสู่เมืองดานัง โดยสายการบิน VIETJET AIR บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG เที่ยวเวียดนามกลาง-เมืองมรดกโลก อาหารหลากหลายครบทุกมื้อ อินเตอร์บุฟเฟ่ต์บนบานาฮิลล์ อิ่มอร่อย เมนู..เฝอและแหนมเนืองต้นตำหรับ และเมนูกุ้งมังกร แถมฟรี !! กระเป๋ากิ๊ฟเก๋ชอปปิ้ง+หมวกสุดเท่ เวียดนาม
เดินทางช่วง
29 มี.ค. 63 - 24 ต.ค. 63 ( 154 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
29 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
30 มี.ค. 63 - 3 เม.ย. 63 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
31 มี.ค. 63 - 3 เม.ย. 63 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
1 เม.ย. 63 - 4 เม.ย. 63 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
2 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
3 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 14,900 19,400 แสดง - 0
Sold Out
4 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63 14,900 19,400 แสดง - 0
Sold Out
5 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63 14,900 19,400 แสดง - 0
Sold Out
6 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63 14,900 19,400 แสดง - 0
Sold Out
7 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
8 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
9 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 15,900 20,400 แสดง - 0
Sold Out
10 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 16,900 21,400 แสดง - 0
Sold Out
11 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 17,900 22,400 แสดง - 0
Sold Out
12 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 17,900 22,400 แสดง - 0
Sold Out
13 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 16,900 21,400 แสดง - 0
Sold Out
14 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 15,900 20,400 แสดง - 0
Sold Out
15 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 15,900 20,400 แสดง - 0
Sold Out
16 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 15,900 20,400 แสดง - 0
Sold Out
17 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
18 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
19 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63 12,900 17,400 แสดง - 0
Sold Out
20 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63 12,900 17,400 แสดง - 0
Sold Out
21 เม.ย. 63 - 24 เม.ย. 63 12,900 17,400 แสดง - 0
Sold Out
22 เม.ย. 63 - 25 เม.ย. 63 12,900 17,400 แสดง - 0
Sold Out
23 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
24 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
25 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
26 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63 12,900 17,400 แสดง - 0
Sold Out
27 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63 12,900 17,400 แสดง - 0
Sold Out
28 เม.ย. 63 - 1 พ.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
29 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
30 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63 14,900 19,400 แสดง - 0
Sold Out
1 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63 14,900 19,400 แสดง - 0
Sold Out
2 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63 14,900 19,400 แสดง - 0
Sold Out
3 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63 14,900 19,400 แสดง - 0
Sold Out
4 พ.ค. 63 - 7 พ.ค. 63 14,900 19,400 แสดง - 0
Sold Out
5 พ.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 12,900 17,400 แสดง - 0
Sold Out
6 พ.ค. 63 - 9 พ.ค. 63 12,900 17,400 แสดง - 0
Sold Out
7 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 12,900 17,400 แสดง - 0
Sold Out
8 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
9 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
10 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
11 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63 12,900 17,400 แสดง - 0
Sold Out
14 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
15 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
16 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
17 พ.ค. 63 - 20 พ.ค. 63 11,900 16,400 แสดง - 0
Sold Out
20 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63 11,900 16,400 แสดง - 0
Sold Out
21 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
22 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
23 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
24 พ.ค. 63 - 27 พ.ค. 63 11,900 16,400 แสดง - 0
Sold Out
27 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63 11,900 16,400 แสดง - 0
Sold Out
28 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
29 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
30 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
31 พ.ค. 63 - 3 มิ.ย. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
1 มิ.ย. 63 - 4 มิ.ย. 63 12,900 17,400 แสดง - 0
Sold Out
2 มิ.ย. 63 - 5 มิ.ย. 63 12,900 17,400 แสดง - 0
Sold Out
3 มิ.ย. 63 - 6 มิ.ย. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
4 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
5 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
6 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
7 มิ.ย. 63 - 10 มิ.ย. 63 11,900 16,400 แสดง - 0
Sold Out
10 มิ.ย. 63 - 13 มิ.ย. 63 11,900 16,400 แสดง - 0
Sold Out
11 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
12 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
13 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
17 มิ.ย. 63 - 20 มิ.ย. 63 11,900 16,400 แสดง - 0
Sold Out
18 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
19 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
20 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
21 มิ.ย. 63 - 24 มิ.ย. 63 11,900 16,400 แสดง - 0
Sold Out
24 มิ.ย. 63 - 27 มิ.ย. 63 11,900 16,400 แสดง - 0
Sold Out
25 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
26 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
27 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
28 มิ.ย. 63 - 1 ก.ค. 63 11,900 16,400 แสดง - 0
Sold Out
1 ก.ค. 63 - 4 ก.ค. 63 11,900 16,400 แสดง - 0
Sold Out
2 ก.ค. 63 - 5 ก.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
5 ก.ค. 63 - 8 ก.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
6 ก.ค. 63 - 9 ก.ค. 63 12,900 17,400 แสดง - 0
Sold Out
7 ก.ค. 63 - 10 ก.ค. 63 12,900 17,400 แสดง - 0
Sold Out
8 ก.ค. 63 - 11 ก.ค. 63 12,900 17,400 แสดง - 0
Sold Out
9 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
10 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
11 ก.ค. 63 - 14 ก.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
12 ก.ค. 63 - 15 ก.ค. 63 11,900 16,400 แสดง - 0
Sold Out
15 ก.ค. 63 - 18 ก.ค. 63 11,900 16,400 แสดง - 0
Sold Out
16 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
17 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
18 ก.ค. 63 - 21 ก.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
19 ก.ค. 63 - 22 ก.ค. 63 11,900 16,400 แสดง - 0
Sold Out
22 ก.ค. 63 - 25 ก.ค. 63 11,900 16,400 แสดง - 0
Sold Out
23 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
24 ก.ค. 63 - 27 ก.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
26 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
27 ก.ค. 63 - 30 ก.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
28 ก.ค. 63 - 31 ก.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
29 ก.ค. 63 - 1 ส.ค. 63 12,900 17,400 แสดง - 0
Sold Out
30 ก.ค. 63 - 2 ส.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
31 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
1 ส.ค. 63 - 4 ส.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
6 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
7 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
8 ส.ค. 63 - 11 ส.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
9 ส.ค. 63 - 12 ส.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
10 ส.ค. 63 - 13 ส.ค. 63 12,900 17,400 แสดง - 0
Sold Out
11 ส.ค. 63 - 14 ส.ค. 63 12,900 17,400 แสดง - 0
Sold Out
12 ส.ค. 63 - 15 ส.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
13 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
14 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
15 ส.ค. 63 - 18 ส.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
20 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
21 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
22 ส.ค. 63 - 25 ส.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
27 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
28 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
29 ส.ค. 63 - 1 ก.ย. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
30 ส.ค. 63 - 3 ก.ย. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
3 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
4 ก.ย. 63 - 7 ก.ย. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
5 ก.ย. 63 - 8 ก.ย. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
10 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
11 ก.ย. 63 - 14 ก.ย. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
12 ก.ย. 63 - 15 ก.ย. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
17 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
18 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
19 ก.ย. 63 - 22 ก.ย. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
24 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
25 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
26 ก.ย. 63 - 29 ก.ย. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
30 ก.ย. 63 - 3 ต.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
1 ต.ค. 63 - 4 ต.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
2 ต.ค. 63 - 5 ต.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
3 ต.ค. 63 - 6 ต.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
4 ต.ค. 63 - 7 ต.ค. 63 12,900 17,400 แสดง - 0
Sold Out
5 ต.ค. 63 - 8 ต.ค. 63 12,900 17,400 แสดง - 0
Sold Out
6 ต.ค. 63 - 9 ต.ค. 63 12,900 17,400 แสดง - 0
Sold Out
7 ต.ค. 63 - 10 ต.ค. 63 12,900 17,400 แสดง - 0
Sold Out
8 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
9 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
11 ต.ค. 63 - 14 ต.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
12 ต.ค. 63 - 15 ต.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
13 ต.ค. 63 - 16 ต.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
14 ต.ค. 63 - 17 ต.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
15 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
16 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
17 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
18 ต.ค. 63 - 21 ต.ค. 63 12,900 17,400 แสดง - 0
Sold Out
19 ต.ค. 63 - 22 ต.ค. 63 12,900 17,400 แสดง - 0
Sold Out
20 ต.ค. 63 - 23 ต.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
21 ต.ค. 63 - 24 ต.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน