จ.- ส. 09.00-18.00 น.
  • ทัวร์ไต้หวัน
  • ทัวร์ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน

รหัสสินค้า: CONC200126
ทัวร์ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา  4 วัน 2 คืน

  • | ทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดเหวินหวู่ | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | | เย๋หลิ่ว | ตึกไทเป 101 | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต |
เดินทางช่วง
18 ก.พ. 63 - 28 มี.ค. 63 ( 19 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
18 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
20 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 13,888 17,388 แสดง - 0
22 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
24 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 10,888 14,388 แสดง - 0
26 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 12,888 16,388 แสดง - 0
28 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 13,888 17,388 แสดง - 0
1 มี.ค. 63 - 4 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
3 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
5 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 13,888 17,388 แสดง - 0
7 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
9 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 10,888 14,388 แสดง - 0
11 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 12,888 16,388 แสดง - 0
13 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 13,888 17,388 แสดง - 0
15 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
17 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
19 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 13,888 17,388 แสดง - 0
21 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
23 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 10,888 14,388 แสดง - 0
25 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 12,888 16,388 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา  4 วัน 2 คืน
ทัวร์ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 10,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน