จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว 4 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า: CONC200117
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว  4 วัน 3 คืน

  • สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่ไทจง ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย , ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่อหลิน เมนูพิเศษ... อาหารซีฟู้ด และ ปลาประธานาธิบดี
เดินทางช่วง
20 ก.พ. 63 - 25 มี.ค. 63 ( 8 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
20 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 13,888 18,388 แสดง - 0
21 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 13,888 18,388 แสดง - 0
1 มี.ค. 63 - 4 มี.ค. 63 13,888 18,388 แสดง - 0
6 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 13,888 18,388 แสดง - 0
7 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 13,888 18,388 แสดง - 0
12 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 13,888 18,388 แสดง - 0
20 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 13,888 18,388 แสดง - 0
22 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 12,888 17,388 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว  4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน