จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เกาหลี DAEGU BUSAN 5 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า: CONC200102
ทัวร์เกาหลี DAEGU BUSAN 5 วัน 3 คืน

  • 83 Tower I สวนสนุก E-World I หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน I สะพานกระจก Oryukdo Sky Walk สะพานกวางอันแดเคียว I อุทยานแทจงแด I วัดแฮดองยงกุงซา I ชายหาดแฮอุนแด I ศูนย์เวชสำอาง I ตลาดนัมโพดง I ตลาดบูพยอง
  • ศูนย์โสม I ศูนย์สมุนไพร I พิพิธภัณฑ์สาหร่าย กิมจิ+ชุดฮันบก I DUTY FREE I ตลาดปลาจากัลชิ I ชมดอกซากุระที่นัมชอนสตรีท หรือ สวนยงดูซาน + ปูซานทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) ในกรณีหมดช่วงเทศกาล I BIFF Square ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง I Lotte Premium เอ้าท์เลท I SUPERMARKET
เดินทางช่วง
1 มี.ค. 63 - 11 เม.ย. 63 ( 28 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63 14,900 19,800 แสดง - 0
2 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63 14,900 19,800 แสดง - 0
3 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 14,900 19,800 แสดง - 0
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 0
6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 0
7 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 14,900 19,800 แสดง - 0
8 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 13,900 18,800 แสดง - 0
9 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 13,900 18,800 แสดง - 0
10 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 14,900 19,800 แสดง - 0
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 0
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 0
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 0
14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 14,900 19,800 แสดง - 0
15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 13,900 18,800 แสดง - 0
16 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 13,900 18,800 แสดง - 0
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 0
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 0
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 0
21 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 14,900 19,800 แสดง - 0
22 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 14,900 19,800 แสดง - 0
23 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 14,900 19,800 แสดง - 0
29 มี.ค. 63 - 2 เม.ย. 63 14,900 19,800 แสดง - 0
30 มี.ค. 63 - 3 เม.ย. 63 15,900 20,800 แสดง - 0
31 มี.ค. 63 - 4 เม.ย. 63 15,900 20,800 แสดง - 0
4 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63 15,900 20,800 แสดง - 0
5 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63 15,900 20,800 แสดง - 0
6 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63 15,900 20,800 แสดง - 0
7 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63 15,900 20,800 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เกาหลี DAEGU BUSAN 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลี DAEGU BUSAN 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน