จ.- ส. 09.00-18.00 น.
  • ทัวร์ญี่ปุ่น
  • ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ [เลทส์โก พิงค์มอสโชกุน] 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ [เลทส์โก พิงค์มอสโชกุน] 5วัน 3คืน

รหัสสินค้า: CONC192865
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ [เลทส์โก พิงค์มอสโชกุน] 5วัน 3คืน

  • เทศกาลชมพิงค์มอส กับราคาสุดว้าว!!! เช็คอินวัดอาซากุสะ เดินเล่นถนนคามิเซ เก็บภาพประทับใจภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
6 พ.ค. 63 - 3 มิ.ย. 63 ( 25 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
6 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 23,999 31,999 แสดง - 30
7 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63 22,999 30,999 แสดง - 30
8 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63 22,999 30,999 แสดง - 30
9 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63 22,999 30,999 แสดง - 30
10 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63 22,999 30,999 แสดง - 30
11 พ.ค. 63 - 15 พ.ค. 63 22,999 30,999 แสดง - 30
12 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63 22,999 30,999 แสดง - 30
13 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 22,999 30,999 แสดง - 30
14 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63 22,999 30,999 แสดง - 30
15 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63 22,999 30,999 แสดง - 30
16 พ.ค. 63 - 20 พ.ค. 63 22,999 30,999 แสดง - 30
17 พ.ค. 63 - 21 พ.ค. 63 22,999 30,999 แสดง - 30
18 พ.ค. 63 - 22 พ.ค. 63 22,999 30,999 แสดง - 30
19 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63 22,999 30,999 แสดง - 30
20 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 22,999 30,999 แสดง - 30
21 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 22,999 30,999 แสดง - 30
22 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63 22,999 30,999 แสดง - 30
23 พ.ค. 63 - 27 พ.ค. 63 22,999 30,999 แสดง - 30
24 พ.ค. 63 - 28 พ.ค. 63 22,999 30,999 แสดง - 30
25 พ.ค. 63 - 29 พ.ค. 63 22,999 30,999 แสดง - 30
26 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63 19,999 27,999 แสดง - 30
27 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 22,999 30,999 แสดง - 30
28 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 22,999 30,999 แสดง - 30
29 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63 22,999 30,999 แสดง - 30
30 พ.ค. 63 - 3 มิ.ย. 63 23,999 31,999 แสดง - 30

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ [เลทส์โก พิงค์มอสโชกุน] 5วัน 3คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ [เลทส์โก พิงค์มอสโชกุน] 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น 19,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน