จ.- ส. 09.00-18.00 น.
  • ทัวร์ไต้หวัน
  • ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FIRST STEP ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4D2N

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FIRST STEP ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4D2N

รหัสสินค้า: CONC192804
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FIRST STEP ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4D2N

  • ☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา !! – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ ☛ อุทยานเหย่หลิว -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ☛ ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG ☛ พักเถาหยวน 1 คืน ซินจู๋ 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
เดินทางช่วง
28 ธ.ค. 62 - 6 มิ.ย. 63 ( 19 ช่วงวันเดินทาง )
4วัน 2คืน / SOLD OUT

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
28 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 16,999 19,999 แสดง - 0
Sold Out
29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 17,777 20,777 แสดง - 0
Sold Out
30 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 16,999 19,999 แสดง - 0
Sold Out
16 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 10,555 13,555 แสดง - 0
Sold Out
23 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 10,555 13,555 แสดง - 0
Sold Out
13 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 10,555 13,555 แสดง - 0
Sold Out
20 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 10,999 13,999 แสดง - 0
Sold Out
27 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 10,999 13,999 แสดง - 0
Sold Out
6 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 10,999 13,999 แสดง - 0
Sold Out
13 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 11,555 14,555 แสดง - 0
Sold Out
20 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 11,555 14,555 แสดง - 0
Sold Out
27 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 11,555 14,555 แสดง - 0
Sold Out
17 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 11,555 14,555 แสดง - 0
Sold Out
24 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 11,555 14,555 แสดง - 0
Sold Out
30 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63 12,555 15,555 แสดง - 0
Sold Out
7 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 11,555 14,555 แสดง - 0
Sold Out
14 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 11,555 14,555 แสดง - 0
Sold Out
21 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 11,555 14,555 แสดง - 0
Sold Out
3 มิ.ย. 63 - 6 มิ.ย. 63 12,222 15,222 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

ไม่มีรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FIRST STEP ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4D2N
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FIRST STEP ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4D2N
ราคาเริ่มต้น 10,555
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน