จ.- ส. 09.00-18.00 น.
  • ทัวร์ไต้หวัน
  • ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FIRST STEP ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4D2N

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FIRST STEP ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4D2N

รหัสสินค้า: CONC192804
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FIRST STEP ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4D2N

  • ☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา !! – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ ☛ อุทยานเหย่หลิว -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ☛ ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG ☛ พักเถาหยวน 1 คืน ซินจู๋ 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
เดินทางช่วง
17 เม.ย. 63 - 6 มิ.ย. 63 ( 7 ช่วงวันเดินทาง )
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,555 บ.

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
17 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 11,555 14,555 แสดง - 0
24 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 11,555 14,555 แสดง - 0
30 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63 12,555 15,555 แสดง - 0
7 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 11,555 14,555 แสดง - 0
14 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 11,555 14,555 แสดง - 0
21 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 11,555 14,555 แสดง - 0
3 มิ.ย. 63 - 6 มิ.ย. 63 12,222 15,222 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

ไม่มีรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FIRST STEP ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4D2N
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FIRST STEP ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4D2N
ราคาเริ่มต้น 11,555
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน