จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ไต้หวัน BEST PRICE TAIWAN 4D2N

รหัสสินค้า: CONC192803
ทัวร์ไต้หวัน BEST PRICE TAIWAN 4D2N

  • ☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา !! – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ ☛ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน -ตึกไทเป 101 ☛ ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG ☛ พักไทจง 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
เดินทางช่วง
18 ก.พ. 63 - 20 มิ.ย. 63 ( 13 ช่วงวันเดินทาง )
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
18 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 9,999 12,999 แสดง - 0
25 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 9,999 12,999 แสดง - 0
29 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 10,555 13,555 แสดง - 0
8 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 11,111 14,111 แสดง - 0
15 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 11,111 14,111 แสดง - 0
28 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 11,111 14,111 แสดง - 0
5 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63 11,555 14,555 แสดง - 0
4 พ.ค. 63 - 7 พ.ค. 63 10,789 13,789 แสดง - 0
13 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63 10,789 13,789 แสดง - 0
20 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63 9,999 12,999 แสดง - 0
27 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63 9,999 12,999 แสดง - 0
10 มิ.ย. 63 - 13 มิ.ย. 63 9,999 12,999 แสดง - 0
17 มิ.ย. 63 - 20 มิ.ย. 63 9,999 12,999 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

ไม่มีรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน BEST PRICE TAIWAN 4D2N
ทัวร์ไต้หวัน BEST PRICE TAIWAN 4D2N
ราคาเริ่มต้น 9,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน