จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ไต้หวัน BEST PRICE TAIWAN 4D2N

รหัสสินค้า: CONC192803
ทัวร์ไต้หวัน BEST PRICE TAIWAN 4D2N

  • ☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา !! – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ ☛ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน -ตึกไทเป 101 ☛ ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG ☛ พักไทจง 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
เดินทางช่วง
26 ธ.ค. 62 - 20 มิ.ย. 63 ( 16 ช่วงวันเดินทาง )
4วัน 3คืน / SOLD OUT

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 14,444 17,444 แสดง - 0
Sold Out
28 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 18,888 21,888 แสดง - 0
Sold Out
9 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 11,111 14,111 แสดง - 0
Sold Out
18 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 9,999 12,999 แสดง - 0
Sold Out
25 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 9,999 12,999 แสดง - 0
Sold Out
29 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 10,555 13,555 แสดง - 0
Sold Out
8 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 11,111 14,111 แสดง - 0
Sold Out
15 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 11,111 14,111 แสดง - 0
Sold Out
28 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 11,111 14,111 แสดง - 0
Sold Out
5 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63 11,555 14,555 แสดง - 0
Sold Out
4 พ.ค. 63 - 7 พ.ค. 63 10,789 13,789 แสดง - 0
Sold Out
13 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63 10,789 13,789 แสดง - 0
Sold Out
20 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63 9,999 12,999 แสดง - 0
Sold Out
27 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63 9,999 12,999 แสดง - 0
Sold Out
10 มิ.ย. 63 - 13 มิ.ย. 63 9,999 12,999 แสดง - 0
Sold Out
17 มิ.ย. 63 - 20 มิ.ย. 63 9,999 12,999 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

ไม่มีรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน BEST PRICE TAIWAN 4D2N
ทัวร์ไต้หวัน BEST PRICE TAIWAN 4D2N
ราคาเริ่มต้น 9,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน