จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ไต้หวัน LOVER TAIWAN 5D3N

รหัสสินค้า: CONC192802
ทัวร์ไต้หวัน LOVER TAIWAN 5D3N

  • ☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ ☛ถ่ายรูปชิค ชิค ที่ หมู่บ้านสายรุ้ง – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ☛ อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ☛ ช้อปปิ้ง3 ตลาดดัง ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง ☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG ☛ พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
เดินทางช่วง
10 เม.ย. 63 - 6 พ.ค. 63 ( 6 ช่วงวันเดินทาง )
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,333 บ.

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 16,333 20,833 แสดง - 0
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 21,111 25,611 แสดง - 0
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 16,333 20,833 แสดง - 0
15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 15,900 20,400 แสดง - 0
22 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 13,333 17,833 แสดง - 0
2 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63 14,999 19,499 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

ไม่มีรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน LOVER TAIWAN 5D3N
ทัวร์ไต้หวัน LOVER TAIWAN 5D3N
ราคาเริ่มต้น 13,333
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน