จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ไต้หวัน COYOTE GURU TAIWAN 5D3N

รหัสสินค้า: CONC192801
ทัวร์ไต้หวัน COYOTE GURU TAIWAN 5D3N

  • ☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ ☛ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101 ☛ อุทยานเหย๋หลิ่ว - สถานีรถไฟสือเฟิ่น – วัดหลงซันซื่อ ☛ ช้อปปิ้ง3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ย ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง ☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG ☛ พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
  • • เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี , ซีฟู้ดเหย๋หลิ่ว •
เดินทางช่วง
28 ธ.ค. 62 - 1 ก.ค. 63 ( 21 ช่วงวันเดินทาง )
5วัน 3คืน / SOLD OUT

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 23,999 28,499 แสดง - 0
Sold Out
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 21,999 26,499 แสดง - 0
Sold Out
9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 13,555 18,055 แสดง - 0
Sold Out
16 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 13,555 18,055 แสดง - 0
Sold Out
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63 13,555 18,055 แสดง - 0
Sold Out
6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 15,555 20,055 แสดง - 0
Sold Out
13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 13,555 18,055 แสดง - 0
Sold Out
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 13,333 17,833 แสดง - 0
Sold Out
27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 13,999 18,499 แสดง - 0
Sold Out
5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 13,555 18,055 แสดง - 0
Sold Out
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 13,555 18,055 แสดง - 0
Sold Out
2 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 15,999 20,499 แสดง - 0
Sold Out
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 17,777 22,277 แสดง - 0
Sold Out
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 20,999 25,499 แสดง - 0
Sold Out
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 17,999 22,499 แสดง - 0
Sold Out
16 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 13,999 18,499 แสดง - 0
Sold Out
22 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 13,333 17,833 แสดง - 0
Sold Out
7 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63 13,777 18,277 แสดง - 0
Sold Out
14 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63 13,777 18,277 แสดง - 0
Sold Out
11 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63 13,555 18,055 แสดง - 0
Sold Out
28 มิ.ย. 63 - 1 ก.ค. 63 13,999 18,499 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

ไม่มีรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน COYOTE GURU TAIWAN 5D3N
ทัวร์ไต้หวัน COYOTE GURU TAIWAN 5D3N
ราคาเริ่มต้น 13,333
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน