จ.- ส. 09.00-18.00 น.
  • ทัวร์เวียดนาม
  • ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์..ดาลัด เที่ยว 10 จุดเช็คอิน 3วัน 2คืน

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์..ดาลัด เที่ยว 10 จุดเช็คอิน 3วัน 2คืน

รหัสสินค้า: CONC192780
ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์..ดาลัด เที่ยว 10 จุดเช็คอิน 3วัน 2คืน

  • • ดาลัด • น ้าตกดาลันลา • Làng Vũ Thị Coffee & Farmstay • ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า นั่งกระเช้าไฟฟ้า •วัดตั๊กลัม • Crazy House •ร้านโอทอป • โบสถ์โดเมนเดมารี • สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย นั่งรถม้าชมเมือง •จัตุรัสลามเวียน • ทะเลสาบซวนฮวาง • Cối Xay Gió Bakery
เดินทางช่วง
4 พ.ค. 63 - 24 ต.ค. 63 ( 21 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
4 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63 7,900 10,400 แสดง - 24
8 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 7,900 10,400 แสดง - 24
2 มิ.ย. 63 - 4 มิ.ย. 63 8,900 11,400 แสดง - 24
6 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63 7,900 10,400 แสดง - 24
26 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 8,900 11,400 แสดง - 24
3 ก.ค. 63 - 5 ก.ค. 63 9,900 12,400 แสดง - 24
5 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63 9,900 12,400 แสดง - 24
26 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63 9,900 12,400 แสดง - 24
1 ส.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 9,900 12,400 แสดง - 24
10 ส.ค. 63 - 12 ส.ค. 63 8,900 11,400 แสดง - 24
21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 9,900 12,400 แสดง - 24
27 ส.ค. 63 - 29 ส.ค. 63 9,900 12,400 แสดง - 24
3 ก.ย. 63 - 5 ก.ย. 63 9,900 12,400 แสดง - 24
12 ก.ย. 63 - 14 ก.ย. 63 10,300 12,800 แสดง - 40
25 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 9,900 12,400 แสดง - 24
1 ต.ค. 63 - 3 ต.ค. 63 10,900 13,400 แสดง - 24
8 ต.ค. 63 - 10 ต.ค. 63 10,900 13,400 แสดง - 24
12 ต.ค. 63 - 14 ต.ค. 63 8,900 11,400 แสดง - 24
16 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 10,900 13,400 แสดง - 24
21 ต.ค. 63 - 23 ต.ค. 63 9,900 12,400 แสดง - 24
22 ต.ค. 63 - 24 ต.ค. 63 10,900 13,400 แสดง - 24

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์..ดาลัด เที่ยว 10 จุดเช็คอิน 3วัน 2คืน
ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์..ดาลัด เที่ยว 10 จุดเช็คอิน 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น 7,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน