จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เกาหลี BEST SPRING 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์ : CONC192718
ทัวร์เกาหลี BEST SPRING 5วัน 3คืน

  • ENGLISH VILLAGE I ปั่น RAIL BIKE I เกาะนามิ I อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมกระเช้า) I วัดชินฮันซา สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) I พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก I ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน I DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP)
  • I พระราชวังชางด็อก I ศูนย์เวชสำอาง I ศูนย์พลอยอเมทิส I ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง I LINE FRIENDS STORE I HOLLYWOOD SKY SHOW
เดินทางช่วง
1 เม.ย. 63 - 4 มิ.ย. 63 ( 66 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63 16,900 21,800 แสดง - 0
Sold Out
2 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 17,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
3 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63 17,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
4 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63 16,900 21,800 แสดง - 0
Sold Out
5 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63 16,900 21,800 แสดง - 0
Sold Out
6 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63 16,900 21,800 แสดง - 0
Sold Out
7 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63 16,900 21,800 แสดง - 0
Sold Out
8 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 17,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
9 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 18,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
9 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 18,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 19,900 24,800 แสดง - 0
Sold Out
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 19,900 24,800 แสดง - 0
Sold Out
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 21,900 26,800 แสดง - 0
Sold Out
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 21,900 26,800 แสดง - 0
Sold Out
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 21,900 26,800 แสดง - 0
Sold Out
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 21,900 26,800 แสดง - 0
Sold Out
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 21,900 26,800 แสดง - 0
Sold Out
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 21,900 26,800 แสดง - 0
Sold Out
14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 17,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 17,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
16 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 17,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 17,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
18 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63 16,900 21,800 แสดง - 0
Sold Out
19 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63 16,900 21,800 แสดง - 0
Sold Out
20 เม.ย. 63 - 24 เม.ย. 63 16,900 21,800 แสดง - 0
Sold Out
21 เม.ย. 63 - 25 เม.ย. 63 16,900 21,800 แสดง - 0
Sold Out
22 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 17,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
23 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 17,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 17,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
25 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63 16,900 21,800 แสดง - 0
Sold Out
26 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63 16,900 21,800 แสดง - 0
Sold Out
27 เม.ย. 63 - 1 พ.ค. 63 16,900 21,800 แสดง - 0
Sold Out
28 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63 16,900 21,800 แสดง - 0
Sold Out
29 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63 17,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
30 เม.ย. 63 - 4 พ.ค. 63 17,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
1 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63 17,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
2 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63 16,900 21,800 แสดง - 0
Sold Out
3 พ.ค. 63 - 7 พ.ค. 63 16,900 21,800 แสดง - 0
Sold Out
4 พ.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 16,900 21,800 แสดง - 0
Sold Out
5 พ.ค. 63 - 9 พ.ค. 63 16,900 21,800 แสดง - 0
Sold Out
6 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 16,900 21,800 แสดง - 0
Sold Out
7 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63 16,900 21,800 แสดง - 0
Sold Out
8 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63 16,900 21,800 แสดง - 0
Sold Out
9 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 0
Sold Out
10 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 0
Sold Out
11 พ.ค. 63 - 15 พ.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 0
Sold Out
12 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 0
Sold Out
13 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 0
Sold Out
14 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 0
Sold Out
15 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 0
Sold Out
16 พ.ค. 63 - 20 พ.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 0
Sold Out
17 พ.ค. 63 - 21 พ.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 0
Sold Out
18 พ.ค. 63 - 22 พ.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 0
Sold Out
19 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 0
Sold Out
20 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 0
Sold Out
21 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 0
Sold Out
22 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 0
Sold Out
23 พ.ค. 63 - 27 พ.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 0
Sold Out
24 พ.ค. 63 - 28 พ.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 0
Sold Out
25 พ.ค. 63 - 29 พ.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 0
Sold Out
26 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 0
Sold Out
27 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 0
Sold Out
28 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 15,900 20,800 แสดง - 0
Sold Out
29 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63 15,900 20,800 แสดง - 0
Sold Out
30 พ.ค. 63 - 3 มิ.ย. 63 15,900 20,800 แสดง - 0
Sold Out
31 พ.ค. 63 - 4 มิ.ย. 63 15,900 20,800 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เกาหลี BEST SPRING 5วัน 3คืน
ทัวร์เกาหลี BEST SPRING 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น 15,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน