จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เชจู HOT PRO JEJU DECEMBER 4D 2N

รหัสสินค้า: CONC192392
ทัวร์เชจู HOT PRO JEJU DECEMBER 4D 2N

  • ชมดอกทงแบค หรือ ดอกคามิลเลีย - อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน // ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - วัดซันบังซา - โปรแกรมเพิ่มเติม สวนส้ม / โชว์กายกรรม
  • ร้านน้ำมันสนเข็มแดง –ยอดเขาซองซาน อิลจูบง -ชายหาดกวางชิกิ – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ -โปรแกรมเพิ่มเติม ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน
เดินทางช่วง
16 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 ( 17 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
16 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 8,200 13,100 แสดง - 0
17 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62 9,800 14,700 แสดง - 0
18 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 8,800 13,700 แสดง - 0
19 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 9,100 14,000 แสดง - 0
20 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 9,400 14,300 แสดง - 0
21 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 9,400 14,300 แสดง - 0
22 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 9,700 14,600 แสดง - 0
23 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 10,000 14,900 แสดง - 0
24 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 10,300 15,200 แสดง - 0
24 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 10,300 15,200 แสดง - 0
25 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 10,600 15,500 แสดง - 0
26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 13,100 18,000 แสดง - 0
27 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 15,100 20,000 แสดง - 0
28 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 17,100 22,000 แสดง - 0
29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 18,100 23,000 แสดง - 0
30 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 16,100 21,000 แสดง - 0
31 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 13,100 18,000 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เชจู HOT PRO JEJU DECEMBER 4D 2N
ทัวร์เชจู HOT PRO JEJU DECEMBER 4D 2N
ราคาเริ่มต้น 8,200
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน