จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เชจู HOT PRO JEJU DECEMBER 4D 2N

รหัสสินค้า: CONC192392
ทัวร์เชจู HOT PRO JEJU DECEMBER 4D 2N

  • ชมดอกทงแบค หรือ ดอกคามิลเลีย - อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน // ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - วัดซันบังซา - โปรแกรมเพิ่มเติม สวนส้ม / โชว์กายกรรม
  • ร้านน้ำมันสนเข็มแดง –ยอดเขาซองซาน อิลจูบง -ชายหาดกวางชิกิ – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ -โปรแกรมเพิ่มเติม ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน
เดินทางช่วง
1 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 ( 32 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
1 ธ.ค. 62 - 4 ธ.ค. 62 7,900 12,800 แสดง - 0
Sold Out
2 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62 8,500 13,400 แสดง - 0
Sold Out
3 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62 9,500 14,400 แสดง - 0
Sold Out
4 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 12,500 17,400 แสดง - 0
Sold Out
5 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 10,500 15,400 แสดง - 0
Sold Out
6 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 11,500 16,400 แสดง - 0
Sold Out
7 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 10,500 15,400 แสดง - 0
Sold Out
8 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 8,200 13,100 แสดง - 0
Sold Out
9 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 8,200 13,100 แสดง - 0
Sold Out
10 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 7,900 12,800 แสดง - 0
Sold Out
11 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 8,200 13,100 แสดง - 0
Sold Out
12 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 8,500 13,400 แสดง - 0
Sold Out
13 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 8,500 13,400 แสดง - 0
Sold Out
14 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 8,200 13,100 แสดง - 0
Sold Out
15 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 8,200 13,100 แสดง - 0
Sold Out
16 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 8,200 13,100 แสดง - 0
Sold Out
17 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62 9,800 14,700 แสดง - 0
Sold Out
18 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 8,800 13,700 แสดง - 0
Sold Out
19 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 9,100 14,000 แสดง - 0
Sold Out
20 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 9,400 14,300 แสดง - 0
Sold Out
21 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 9,400 14,300 แสดง - 0
Sold Out
22 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 9,700 14,600 แสดง - 0
Sold Out
23 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 10,000 14,900 แสดง - 0
Sold Out
24 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 10,300 15,200 แสดง - 0
Sold Out
24 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 10,300 15,200 แสดง - 0
Sold Out
25 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 10,600 15,500 แสดง - 0
Sold Out
26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 13,100 18,000 แสดง - 0
Sold Out
27 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 15,100 20,000 แสดง - 0
Sold Out
28 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 17,100 22,000 แสดง - 0
Sold Out
29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 18,100 23,000 แสดง - 0
Sold Out
30 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 16,100 21,000 แสดง - 0
Sold Out
31 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 13,100 18,000 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เชจู HOT PRO JEJU DECEMBER 4D 2N
ทัวร์เชจู HOT PRO JEJU DECEMBER 4D 2N
ราคาเริ่มต้น 7,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน