จ.- ส. 09.00-18.00 น.
  • ทัวร์พม่า
  • ทัวร์พม่า ไหว้พระ 5วัด เที่ยวเต็มวันมหัศจรรย์ มิงกลาบา 1 วัน

ทัวร์พม่า ไหว้พระ 5วัด เที่ยวเต็มวันมหัศจรรย์ มิงกลาบา 1 วัน

รหัสสินค้า: CONC192055
ทัวร์พม่า ไหว้พระ 5วัด เที่ยวเต็มวันมหัศจรรย์ มิงกลาบา 1 วัน

  • ไหว้ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตาทาวน์ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระหง่าทัตจีพระพุทธรูปเครื่องทรงกษัตริย์ ไหว้ขอพรพระเกศาธาตุวัดบารมีพร้อมรับพระธาตุกลับไปบูชาฟรี!! เพลิดเพลินช้อปปิ้ง..ตลาดสก๊อต ชมช้างเผือก อิ่มอร่อยกับ HOTPOT CITY ชาบูไม่อั้น+น้ำดื่ม+ผ้าเย็น
เดินทางช่วง
1 ธ.ค. 62 - 28 มี.ค. 63 ( 24 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 ธ.ค. 62 - 1 ธ.ค. 62 3,999 4,008 แสดง - 0
Sold Out
5 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62 3,999 4,008 แสดง - 0
Sold Out
14 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 3,999 4,008 แสดง - 0
Sold Out
15 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 3,999 4,008 แสดง - 0
Sold Out
21 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 3,999 4,008 แสดง - 0
Sold Out
22 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 3,999 4,008 แสดง - 0
Sold Out
11 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 3,999 4,008 แสดง - 0
Sold Out
18 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 3,999 4,008 แสดง - 0
Sold Out
19 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 3,999 4,008 แสดง - 0
Sold Out
25 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63 3,999 4,008 แสดง - 0
Sold Out
26 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 3,999 4,008 แสดง - 0
Sold Out
1 ก.พ. 63 - 1 ก.พ. 63 3,999 4,008 แสดง - 0
Sold Out
2 ก.พ. 63 - 2 ก.พ. 63 3,999 4,008 แสดง - 0
Sold Out
15 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 3,999 4,008 แสดง - 0
Sold Out
16 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 3,999 4,008 แสดง - 0
Sold Out
22 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 3,999 4,008 แสดง - 0
Sold Out
23 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 3,999 4,008 แสดง - 0
Sold Out
7 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 3,999 4,008 แสดง - 0
Sold Out
14 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 3,999 4,008 แสดง - 0
Sold Out
15 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 3,999 4,008 แสดง - 0
Sold Out
21 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 3,999 4,008 แสดง - 0
Sold Out
22 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 3,999 4,008 แสดง - 0
Sold Out
27 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 3,999 4,008 แสดง - 0
Sold Out
28 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 3,999 4,008 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์พม่า ไหว้พระ 5วัด เที่ยวเต็มวันมหัศจรรย์ มิงกลาบา 1 วัน
ทัวร์พม่า ไหว้พระ 5วัด เที่ยวเต็มวันมหัศจรรย์ มิงกลาบา 1 วัน
ราคาเริ่มต้น 3,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน