จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ ไฟไหม้ ๕ 5D3N

รหัสสินค้า: CONC192041
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ ไฟไหม้ ๕  5D3N

  • โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง ขึ้นกระเช้าคาจิ คาจิ ณ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ และโอไดบะ อิสระครึ่งวัน มีเวลาช้อปปิ้ง ชิมขนม ถ่ายรูปชิวๆ ตามอัธยาศัย
เดินทางช่วง
6 ม.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 ( 59 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
6 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63 18,888 26,788 แสดง - 0
7 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 18,888 26,788 แสดง - 0
8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 18,888 26,788 แสดง - 0
9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 18,888 26,788 แสดง - 0
10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 18,888 26,788 แสดง - 0
11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63 18,888 26,788 แสดง - 0
14 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 18,888 26,788 แสดง - 0
15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 18,888 26,788 แสดง - 0
16 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 18,888 26,788 แสดง - 0
17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 18,888 26,788 แสดง - 0
18 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63 18,888 26,788 แสดง - 0
19 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63 18,888 26,788 แสดง - 0
20 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63 18,888 26,788 แสดง - 0
21 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63 18,888 26,788 แสดง - 0
22 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 18,888 26,788 แสดง - 0
23 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 18,888 26,788 แสดง - 0
24 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 18,888 26,788 แสดง - 0
25 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 18,888 26,788 แสดง - 0
26 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 18,888 26,788 แสดง - 0
27 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 18,888 26,788 แสดง - 0
28 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63 18,888 26,788 แสดง - 0
29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 18,888 26,788 แสดง - 0
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63 18,888 26,788 แสดง - 0
1 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63 18,888 26,788 แสดง - 0
3 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63 18,888 26,788 แสดง - 0
4 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 18,888 26,788 แสดง - 0
9 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 19,888 27,788 แสดง - 0
10 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 19,888 27,788 แสดง - 0
11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 19,888 27,788 แสดง - 0
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 19,888 27,788 แสดง - 0
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 19,888 27,788 แสดง - 0
16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 19,888 27,788 แสดง - 0
17 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 19,888 27,788 แสดง - 0
18 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 19,888 27,788 แสดง - 0
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 19,888 27,788 แสดง - 0
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 19,888 27,788 แสดง - 0
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 19,888 27,788 แสดง - 0
22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 19,888 27,788 แสดง - 0
23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 19,888 27,788 แสดง - 0
24 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 19,888 27,788 แสดง - 0
25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 19,888 27,788 แสดง - 0
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 19,888 27,788 แสดง - 0
27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 19,888 27,788 แสดง - 0
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 19,888 27,788 แสดง - 0
29 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63 19,888 27,788 แสดง - 0
1 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63 19,888 27,788 แสดง - 0
2 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63 19,888 27,788 แสดง - 0
3 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 19,888 27,788 แสดง - 0
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 19,888 27,788 แสดง - 0
5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 19,888 27,788 แสดง - 0
6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 19,888 27,788 แสดง - 0
8 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 19,888 27,788 แสดง - 0
9 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 19,888 27,788 แสดง - 0
10 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 19,888 27,788 แสดง - 0
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 19,888 27,788 แสดง - 0
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 19,888 27,788 แสดง - 0
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 19,888 27,788 แสดง - 0
14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 19,888 27,788 แสดง - 0
15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 19,888 27,788 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ ไฟไหม้ ๕  5D3N
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ ไฟไหม้ ๕ 5D3N
ราคาเริ่มต้น 18,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน