จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เกาหลี KOREA SNOW & SHOPPING

รหัสสินค้า: CONC191796
ทัวร์เกาหลี KOREA SNOW & SHOPPING

เดินทางช่วง
19 ธ.ค. 62 - 4 มี.ค. 63 ( 40 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 11,876 16,876 แสดง - 21
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 14,876 19,876 แสดง - 21
Sold Out
22 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 17,876 22,876 แสดง - 21
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 22,876 27,876 แสดง - 21
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 20,876 25,876 แสดง - 3
Sold Out
31 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 20,876 25,876 แสดง - 21
26 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 14,876 19,876 แสดง - 21
27 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 14,876 19,876 แสดง - 21
28 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63 14,876 19,876 แสดง - 21
29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 14,876 19,876 แสดง - 21
30 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 14,876 19,876 แสดง - 21
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 21
1 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11
2 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11
3 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11
4 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11
5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11
6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11
8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11
9 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11
10 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11
11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11
13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11
15 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11
16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11
17 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11
18 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11
22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11
23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11
24 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11
25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 16,876 21,876 แสดง - 11
27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 16,876 21,876 แสดง - 11
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 16,876 21,876 แสดง - 11
29 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63 16,876 21,876 แสดง - 11

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เกาหลี KOREA SNOW & SHOPPING
ทัวร์เกาหลี KOREA SNOW & SHOPPING
ราคาเริ่มต้น 11,876
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน