จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เกาหลี HKS-TW53-A04 HAPPY KOREA FIN FIN AUTUMN

รหัสสินค้า: CONC191668
ทัวร์เกาหลี HKS-TW53-A04 HAPPY KOREA FIN FIN AUTUMN

เดินทางช่วง
16 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 ( 4 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 15,555 20,555 แสดง - 15
Sold Out
16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 11,999 16,999 แสดง - 16
Sold Out
18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 12,999 17,999 แสดง - 16
Sold Out
24 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 9,999 14,999 แสดง - 15
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เกาหลี HKS-TW53-A04 HAPPY KOREA FIN FIN AUTUMN
ทัวร์เกาหลี HKS-TW53-A04 HAPPY KOREA FIN FIN AUTUMN
ราคาเริ่มต้น 9,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน