จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เกาหลี HAPPY KOREA FIN FIN AUTUMN 5วัน 3คืน

รหัสสินค้า: CONC191624
ทัวร์เกาหลี HAPPY KOREA FIN FIN AUTUMN 5วัน 3คืน

  • สวนศิลปะอันยาง – สะพานกระจกแก้ว – เกาะนามิ - ซูวอน
  • ป้อมปราการฮวาซอง – นั่งรถไฟหัวมังกร (ไม่รวมตั๋ว) – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์- ศนูยเ์ครื่องสำอาง – ย่านอีแด – โซล
เดินทางช่วง
27 ต.ค. 62 - 4 ธ.ค. 62 ( 28 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
27 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 11,111 16,111 แสดง - 15
Sold Out
28 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 11,111 16,111 แสดง - 16
Sold Out
30 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 11,111 16,111 แสดง - 15
31 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62 11,111 16,111 แสดง - 22
1 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 11,111 16,111 แสดง - 21
Sold Out
2 พ.ย. 62 - 6 พ.ย. 62 11,111 16,111 แสดง - 15
3 พ.ย. 62 - 7 พ.ย. 62 11,111 16,111 แสดง - 15
4 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62 11,111 16,111 แสดง - 16
6 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 11,111 16,111 แสดง - 17
7 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 11,111 16,111 แสดง - 15
8 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 11,111 16,111 แสดง - 15
9 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 11,111 16,111 แสดง - 15
10 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62 11,111 16,111 แสดง - 29
11 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62 11,111 16,111 แสดง - 15
12 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 11,111 16,111 แสดง - 16
14 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 11,111 16,111 แสดง - 31
15 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 11,111 16,111 แสดง - 15
16 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 11,111 16,111 แสดง - 15
17 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 11,111 16,111 แสดง - 15
18 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62 11,111 16,111 แสดง - 15
19 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 11,111 16,111 แสดง - 15
22 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 11,111 16,111 แสดง - 15
23 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 11,111 16,111 แสดง - 15
24 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 11,111 16,111 แสดง - 15
26 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 11,111 16,111 แสดง - 15
28 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 11,111 16,111 แสดง - 15
29 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 11,111 16,111 แสดง - 17
30 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62 11,111 16,111 แสดง - 15

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เกาหลี HAPPY KOREA FIN FIN AUTUMN 5วัน 3คืน
ทัวร์เกาหลี HAPPY KOREA FIN FIN AUTUMN 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น 11,111
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน