จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เกาหลี WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 5D3N

รหัสสินค้า: CONC191585
ทัวร์เกาหลี WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 5D3N

  • โปรแกรมเดินทาง ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา - ร้านน้ำมันสน - ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่ - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ซอพจิโกจิ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดวอลจองรี
  • อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮันซา - ถนนช็อปปิ้งโรดีโอซกโช&ตลาดปลาซกโช - ซัมยังฟาร์ม - จุดชมวิวชายหาดฮาโจแด - บ้านโอจูกอน - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์เครื่องสำอางค์
เดินทางช่วง
21 พ.ย. 62 - 24 มี.ค. 63 ( 121 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
21 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 13,200 19,100 แสดง - 0
22 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 13,200 19,100 แสดง - 0
23 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 12,900 18,800 แสดง - 0
24 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 12,600 18,500 แสดง - 0
25 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 12,600 18,500 แสดง - 0
26 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 12,900 18,800 แสดง - 0
27 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 13,200 19,100 แสดง - 0
28 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 13,200 19,100 แสดง - 0
29 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 13,200 19,100 แสดง - 0
30 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62 12,900 18,800 แสดง - 0
1 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62 14,500 20,400 แสดง - 0
2 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62 14,500 20,400 แสดง - 0
3 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 15,500 21,400 แสดง - 0
4 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 18,900 24,800 แสดง - 0
5 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 18,900 24,800 แสดง - 0
6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 18,900 24,800 แสดง - 0
7 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 15,900 21,800 แสดง - 0
8 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 14,500 20,400 แสดง - 0
9 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 14,500 20,400 แสดง - 0
10 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 14,500 20,400 แสดง - 0
11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 14,800 20,700 แสดง - 0
12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 14,800 20,700 แสดง - 0
13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 14,800 20,700 แสดง - 0
14 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 14,500 20,400 แสดง - 0
15 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 14,500 20,400 แสดง - 0
16 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62 14,500 20,400 แสดง - 0
17 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 14,800 20,700 แสดง - 0
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 15,800 21,700 แสดง - 0
19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 15,800 21,700 แสดง - 0
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 15,800 21,700 แสดง - 0
21 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 15,800 21,700 แสดง - 0
22 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 16,800 22,700 แสดง - 0
23 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 16,800 22,700 แสดง - 0
24 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 17,800 23,700 แสดง - 0
25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 18,800 24,700 แสดง - 0
26 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 20,800 26,700 แสดง - 0
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 22,800 28,700 แสดง - 0
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 25,800 31,700 แสดง - 0
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 24,800 30,700 แสดง - 0
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 23,800 29,700 แสดง - 0
31 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 20,800 26,700 แสดง - 0
1 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63 17,800 23,700 แสดง - 0
2 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63 16,800 22,700 แสดง - 0
3 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63 15,800 21,700 แสดง - 0
4 ม.ค. 63 - 8 ม.ค. 63 15,500 21,400 แสดง - 0
5 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63 15,200 21,100 แสดง - 0
6 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63 15,200 21,100 แสดง - 0
7 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 15,500 21,400 แสดง - 0
8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 15,800 21,700 แสดง - 0
9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 15,800 21,700 แสดง - 0
10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 15,800 21,700 แสดง - 0
11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63 15,500 21,400 แสดง - 0
12 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63 15,200 21,100 แสดง - 0
13 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63 15,200 21,100 แสดง - 0
14 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 15,500 21,400 แสดง - 0
15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 15,800 21,700 แสดง - 0
16 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 15,800 21,700 แสดง - 0
17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 15,800 21,700 แสดง - 0
18 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63 15,800 21,700 แสดง - 0
19 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63 15,200 21,100 แสดง - 0
20 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63 15,200 21,100 แสดง - 0
21 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63 15,500 21,400 แสดง - 0
22 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 15,800 21,700 แสดง - 0
23 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 15,800 21,700 แสดง - 0
24 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 15,800 21,700 แสดง - 0
25 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 15,500 21,400 แสดง - 0
26 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 15,200 21,100 แสดง - 0
27 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 15,200 21,100 แสดง - 0
28 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63 15,500 21,400 แสดง - 0
29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 15,800 21,700 แสดง - 0
30 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 15,800 21,700 แสดง - 0
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63 15,800 21,700 แสดง - 0
1 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63 14,900 20,800 แสดง - 0
2 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63 14,900 20,800 แสดง - 0
3 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63 14,900 20,800 แสดง - 0
4 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 14,900 20,800 แสดง - 0
5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 16,900 22,800 แสดง - 0
6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 16,900 22,800 แสดง - 0
7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 16,900 22,800 แสดง - 0
8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 15,200 21,100 แสดง - 0
9 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 14,900 20,800 แสดง - 0
10 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 14,600 20,500 แสดง - 0
11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 14,900 20,800 แสดง - 0
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 15,200 21,100 แสดง - 0
13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 15,200 21,100 แสดง - 0
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 15,200 21,100 แสดง - 0
15 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 14,900 20,800 แสดง - 0
16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 14,500 20,400 แสดง - 0
17 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 14,500 20,400 แสดง - 0
18 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 14,900 20,800 แสดง - 0
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 15,200 21,100 แสดง - 0
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 15,200 21,100 แสดง - 0
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 15,200 21,100 แสดง - 0
22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 14,900 20,800 แสดง - 0
23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 14,600 20,500 แสดง - 0
24 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 14,600 20,500 แสดง - 0
25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 14,900 20,800 แสดง - 0
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 14,900 20,800 แสดง - 0
27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 14,900 20,800 แสดง - 0
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 14,500 20,400 แสดง - 0
29 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63 14,200 20,100 แสดง - 0
1 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63 13,900 19,800 แสดง - 0
2 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63 13,900 19,800 แสดง - 0
3 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 14,200 20,100 แสดง - 0
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 14,500 20,400 แสดง - 0
5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 14,500 20,400 แสดง - 0
6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 14,500 20,400 แสดง - 0
7 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 14,200 20,100 แสดง - 0
8 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 13,900 19,800 แสดง - 0
9 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 13,900 19,800 แสดง - 0
10 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 14,200 20,100 แสดง - 0
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 14,500 20,400 แสดง - 0
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 14,500 20,400 แสดง - 0
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 14,500 20,400 แสดง - 0
14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 14,200 20,100 แสดง - 0
15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 13,900 19,800 แสดง - 0
16 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 13,900 19,800 แสดง - 0
17 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 14,200 20,100 แสดง - 0
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 14,500 20,400 แสดง - 0
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 14,500 20,400 แสดง - 0
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 14,500 20,400 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เกาหลี WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 5D3N
ทัวร์เกาหลี WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 5D3N
ราคาเริ่มต้น 12,600
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน