จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เชจู EXPRESS JEJU IN SEP-NOV 3D1N

รหัสสินค้า: CONC191572
ทัวร์เชจู EXPRESS JEJU IN SEP-NOV 3D1N

  • ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – สวนส้มไร้เมล็ด - วัดซันบังซา - ภูเขาซองอัค - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน
  • ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ร้านน้ำมันสน -หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่ -ล๊อตเต้ดิวตี้ฟรี – ดาวทาวน์เมืองเชจู
เดินทางช่วง
23 ต.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 ( 39 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
23 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 7,700 12,600 แสดง - 0
24 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 8,300 13,200 แสดง - 0
25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 8,900 13,800 แสดง - 0
26 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 8,300 13,200 แสดง - 0
27 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 7,700 12,600 แสดง - 0
28 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 7,700 12,600 แสดง - 0
29 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 7,700 12,600 แสดง - 0
30 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 7,700 12,600 แสดง - 0
31 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62 8,300 13,200 แสดง - 0
1 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62 7,900 12,800 แสดง - 0
2 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 7,300 12,200 แสดง - 0
3 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 6,700 11,600 แสดง - 0
4 พ.ย. 62 - 6 พ.ย. 62 6,700 11,600 แสดง - 0
5 พ.ย. 62 - 7 พ.ย. 62 6,700 11,600 แสดง - 0
6 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62 6,700 11,600 แสดง - 0
7 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 7,300 12,200 แสดง - 0
8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 7,900 12,800 แสดง - 0
9 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 7,300 12,200 แสดง - 0
10 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 6,700 11,600 แสดง - 0
11 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 6,700 11,600 แสดง - 0
12 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62 6,700 11,600 แสดง - 0
13 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62 6,700 11,600 แสดง - 0
14 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 7,300 12,200 แสดง - 0
15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 7,900 12,800 แสดง - 0
16 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 7,300 12,200 แสดง - 0
17 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 6,700 11,600 แสดง - 0
18 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 6,700 11,600 แสดง - 0
19 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 6,700 11,600 แสดง - 0
20 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62 6,700 11,600 แสดง - 0
21 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 7,300 12,200 แสดง - 0
22 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 7,900 12,800 แสดง - 0
23 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 7,300 12,200 แสดง - 0
24 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 6,700 11,600 แสดง - 0
25 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 6,700 11,600 แสดง - 0
26 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 6,700 11,600 แสดง - 0
27 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 6,700 11,600 แสดง - 0
28 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 7,300 12,200 แสดง - 0
29 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 7,900 12,800 แสดง - 0
30 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 7,300 12,200 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เชจู EXPRESS JEJU IN SEP-NOV 3D1N
ทัวร์เชจู EXPRESS JEJU IN SEP-NOV 3D1N
ราคาเริ่มต้น 6,700
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน