จ.- ส. 09.00-18.00 น.
  • ทัวร์พม่า
  • ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน

รหัสสินค้า: CONC191526
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน

เดินทางช่วง
20 ก.พ. 63 - 25 มิ.ย. 63 ( 18 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
20 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 3,999 3,999 แสดง - 30
Sold Out
27 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 3,999 3,999 แสดง - 31
Sold Out
12 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 2,999 2,999 แสดง - 30
26 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 30
Sold Out
2 เม.ย. 63 - 2 เม.ย. 63 3,999 3,999 แสดง - 30
9 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63 4,999 4,999 แสดง - 30
13 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 4,999 4,999 แสดง - 30
16 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 3,999 3,999 แสดง - 30
23 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63 3,999 3,999 แสดง - 30
30 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63 3,999 3,999 แสดง - 30
7 พ.ค. 63 - 7 พ.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 30
14 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 30
21 พ.ค. 63 - 21 พ.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 30
28 พ.ค. 63 - 28 พ.ค. 63 4,999 4,999 แสดง - 30
4 มิ.ย. 63 - 4 มิ.ย. 63 3,999 3,999 แสดง - 30
11 มิ.ย. 63 - 11 มิ.ย. 63 3,999 3,999 แสดง - 30
18 มิ.ย. 63 - 18 มิ.ย. 63 3,999 3,999 แสดง - 30
25 มิ.ย. 63 - 25 มิ.ย. 63 4,999 4,999 แสดง - 30

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน
ราคาเริ่มต้น 2,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน