จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ บานชมพู 5D3N

รหัสสินค้า: CONC191495
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ บานชมพู 5D3N

  • เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโน เฮทสึริ ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี
  • ขอพรพระพุทธรูปอุชิคุ พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ชื่นชม ณ สวนดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น ไคระคุเอน ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ และชินจูกุ
เดินทางช่วง
10 มี.ค. 63 - 19 เม.ย. 63 ( 35 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
10 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 19,888 27,788 แสดง - 0
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 22,888 30,788 แสดง - 0
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
16 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
17 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
21 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 24,888 32,788 แสดง - 0
22 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 24,888 32,788 แสดง - 0
23 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 24,888 32,788 แสดง - 0
24 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 24,888 32,788 แสดง - 0
26 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 24,888 32,788 แสดง - 0
27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 24,888 32,788 แสดง - 0
28 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 24,888 32,788 แสดง - 0
29 มี.ค. 63 - 2 เม.ย. 63 24,888 32,788 แสดง - 0
30 มี.ค. 63 - 3 เม.ย. 63 24,888 32,788 แสดง - 0
31 มี.ค. 63 - 4 เม.ย. 63 24,888 32,788 แสดง - 0
1 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63 25,888 33,788 แสดง - 0
2 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 25,888 33,788 แสดง - 0
3 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63 25,888 33,788 แสดง - 0
4 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63 25,888 33,788 แสดง - 0
5 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63 25,888 33,788 แสดง - 0
6 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63 25,888 33,788 แสดง - 0
7 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63 25,888 33,788 แสดง - 0
8 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 25,888 33,788 แสดง - 0
9 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 30,888 38,788 แสดง - 0
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 39,888 47,788 แสดง - 0
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 39,888 47,788 แสดง - 0
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 39,888 47,788 แสดง - 0
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 35,888 43,788 แสดง - 0
14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 35,888 43,788 แสดง - 0
15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 35,888 43,788 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ บานชมพู 5D3N
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ บานชมพู 5D3N
ราคาเริ่มต้น 19,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน