จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ เลิฟฟุกุชิม่า 5D3N

รหัสสินค้า: CONC191493
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ เลิฟฟุกุชิม่า 5D3N

  • เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน สัมผัสความยิ่งใหญ่ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ
  • ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์ เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง ช้อปปิ้งจุใจ นาริตะ อิออนมอลล์ และโอไดบะ
เดินทางช่วง
7 ม.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 ( 31 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
7 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 0
8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 0
9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 0
10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 0
12 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 0
13 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 0
14 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 0
15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 0
16 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 0
17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 0
18 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 0
19 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 0
20 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 0
21 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 0
22 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 0
23 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 0
24 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 0
2 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63 18,888 26,788 แสดง - 0
3 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 22,888 30,788 แสดง - 0
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 22,888 30,788 แสดง - 0
5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 22,888 30,788 แสดง - 0
6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 22,888 30,788 แสดง - 0
7 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 22,888 30,788 แสดง - 0
8 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 22,888 30,788 แสดง - 0
9 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 22,888 30,788 แสดง - 0
10 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 22,888 30,788 แสดง - 0
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 22,888 30,788 แสดง - 0
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 22,888 30,788 แสดง - 0
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 22,888 30,788 แสดง - 0
14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 22,888 30,788 แสดง - 0
15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 22,888 30,788 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ เลิฟฟุกุชิม่า 5D3N
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ เลิฟฟุกุชิม่า 5D3N
ราคาเริ่มต้น 18,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน