จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว 4วัน3คืน

รหัสสินค้า: CONC191454
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว 4วัน3คืน

  • สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่ไทจง ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว
  • เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย , ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่อหลิน
  • เมนูพิเศษ... อาหารซีฟู้ด และ ปลาประธานาธิบดี
เดินทางช่วง
4 ก.ย. 62 - 30 ธ.ค. 62 ( 34 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
4 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
18 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
25 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
2 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
6 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
13 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 16,888 21,388 แสดง - 0
Sold Out
16 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
20 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 0
Sold Out
23 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 0
Sold Out
31 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
1 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
3 พ.ย. 62 - 6 พ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
7 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
9 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
10 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
14 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
15 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
17 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
21 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
23 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
24 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
28 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
29 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
30 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 0
Sold Out
1 ธ.ค. 62 - 4 ธ.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
5 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 0
Sold Out
8 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 0
Sold Out
12 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
13 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
15 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
19 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 16,888 21,388 แสดง - 0
Sold Out
27 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 19,888 24,388 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว 4วัน3คืน
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว 4วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น 12,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน