จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว 4วัน3คืน

รหัสสินค้า: CONC191454
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว  4วัน3คืน

  • สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่ไทจง ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว
  • เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย , ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่อหลิน
  • เมนูพิเศษ... อาหารซีฟู้ด และ ปลาประธานาธิบดี
เดินทางช่วง
19 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 ( 3 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
19 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 16,888 21,388 แสดง - 0
27 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 19,888 24,388 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว  4วัน3คืน
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว 4วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น 13,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน