จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SKI FREEDAY ซุปตาร์ หิมะน่ารักอ่ะ 5D3N

รหัสทัวร์ : CONC191428
ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SKI FREEDAY ซุปตาร์ หิมะน่ารักอ่ะ 5D3N

  • ฮอกไกโด ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ อิสระหนึ่งวันเต็ม Unseen Hokkaido พระพุธรูปองค์ใหญ่ ณ เนินพระพุทธเจ้า เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ พร้อมชมหมีภูเขาไฟโชวะ
  • สัมผัสหิมะสีขาวนุ่ม ณ ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร บรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ช้อปปิ้งจุใจทานุกิโคจิและมิตซุยเอ้าเลท
  • พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปู Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ
เดินทางช่วง
4 ม.ค. 63 - 4 มี.ค. 63 ( 56 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
4 ม.ค. 63 - 8 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
5 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
6 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
7 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
12 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
12 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
13 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
16 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
18 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
19 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
20 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
22 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
23 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
24 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
25 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
26 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
27 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
28 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
30 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
1 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
2 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
3 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
4 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 29,888 38,788 แสดง - 0
Sold Out
5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 29,888 38,788 แสดง - 0
Sold Out
6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 29,888 38,788 แสดง - 0
Sold Out
7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 29,888 38,788 แสดง - 0
Sold Out
8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 29,888 38,788 แสดง - 0
Sold Out
9 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 29,888 38,788 แสดง - 0
Sold Out
10 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 29,888 38,788 แสดง - 0
Sold Out
11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
15 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
17 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
18 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
24 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
27 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
28 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 0
Sold Out
29 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63 23,888 32,788 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SKI FREEDAY ซุปตาร์ หิมะน่ารักอ่ะ 5D3N
ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SKI FREEDAY ซุปตาร์ หิมะน่ารักอ่ะ 5D3N
ราคาเริ่มต้น 23,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน