จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ [เลสโก ดาลัดบานฉ่ำ] 3D2N 3D2N

รหัสสินค้า: CONC191335
ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ [เลสโก ดาลัดบานฉ่ำ] 3D2N 3D2N

  • เมืองอินชอน – HYUNDAI PREMIUM OUTLET - คลองอาร่า - สะพานกระจกใสกิมโป – ย่าน HAENGGUNG-DONG – ป้อมฮวาซอง – FLYING SUWON สวนสนุกเอเวอร์แลนด์- เมืองโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – มหาวิทยาลัยอีฮวา – ย่านอีแด
  • เกาหลี - พระราชวังชางด็อกกุง – วัดโชเกชา – ย่านอินซาดง – ตึกซัมซีกิล - ดิวตี้ ฟรี - ย่านเมียงดง
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
9 พ.ย. 62 - 16 มี.ค. 63 ( 17 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
9 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 9,999 12,499 แสดง - 25
30 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 9,999 12,499 แสดง - 25
8 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 9,999 12,499 แสดง - 25
9 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 25
20 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 9,999 12,499 แสดง - 25
21 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 9,999 12,499 แสดง - 25
29 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 25
3 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63 8,999 11,499 แสดง - 25
11 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 9,999 12,499 แสดง - 25
31 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 9,999 12,499 แสดง - 25
1 ก.พ. 63 - 3 ก.พ. 63 9,999 12,499 แสดง - 25
9 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 10,999 13,499 แสดง - 25
10 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 8,999 11,499 แสดง - 25
21 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 9,999 12,499 แสดง - 25
22 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 9,999 12,499 แสดง - 25
13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 9,999 12,499 แสดง - 25
14 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 9,999 12,499 แสดง - 25

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ [เลสโก ดาลัดบานฉ่ำ] 3D2N 3D2N
ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ [เลสโก ดาลัดบานฉ่ำ] 3D2N 3D2N
ราคาเริ่มต้น 8,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน