จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์พม่า มหาบุญบารมี 9 วัด 2 วัน 1 คืน

รหัสสินค้า: CONC191324
ทัวร์พม่า มหาบุญบารมี 9 วัด 2 วัน 1 คืน

  • เจดีย์ชเวดากอง | พระนอนตาหวาน | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) พระงาทัตยี เจดีย์มหาวิชยะ l วัดพระเขี้ยวแก้ว l วัดบารมี l เจดีย์กาบาเอ | วัดพระหินอ่อน ช้างเผือก l ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต
เดินทางช่วง
25 ส.ค. 62 - 29 ก.ย. 62 ( 13 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
25 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 6,999 8,499 แสดง - 0
30 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 6,555 8,055 แสดง - 0
31 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 6,999 8,499 แสดง - 0
5 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62 6,555 8,055 แสดง - 0
7 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 6,999 8,499 แสดง - 0
11 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 6,555 8,055 แสดง - 0
12 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62 6,555 8,055 แสดง - 0
14 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 6,999 8,499 แสดง - 0
18 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 6,555 8,055 แสดง - 0
19 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62 6,555 8,055 แสดง - 0
21 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 6,999 8,499 แสดง - 0
25 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 6,555 8,055 แสดง - 0
28 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 6,999 8,499 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์พม่า มหาบุญบารมี 9 วัด 2 วัน 1 คืน
ทัวร์พม่า มหาบุญบารมี 9 วัด 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น 6,555
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน