จ.- ส. 09.00-18.00 น.
  • ทัวร์พม่า
  • ทัวร์พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน

ทัวร์พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน

รหัสสินค้า: CONC191321
ทัวร์พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน

  • เจดีย์ชเวดากอง | พระนอนตาหวาน | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) พระงาทัตยี | วัดพระหินอ่อน
เดินทางช่วง
31 ก.ค. 62 - 19 ก.ย. 62 ( 30 ช่วงวันเดินทาง )
1วัน / SOLD OUT

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
31 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 3,333 3,334 แสดง - 0
Sold Out
1 ส.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 3,333 3,334 แสดง - 0
Sold Out
2 ส.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 3,333 3,334 แสดง - 0
Sold Out
3 ส.ค. 62 - 3 ส.ค. 62 3,333 3,334 แสดง - 0
Sold Out
4 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 3,333 3,334 แสดง - 0
Sold Out
7 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 3,333 3,334 แสดง - 0
Sold Out
8 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 3,333 3,334 แสดง - 0
Sold Out
9 ส.ค. 62 - 9 ส.ค. 62 3,999 4,000 แสดง - 0
Sold Out
14 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 3,333 3,334 แสดง - 0
Sold Out
15 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 3,333 3,334 แสดง - 0
Sold Out
17 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62 3,999 4,000 แสดง - 0
Sold Out
18 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 3,999 4,000 แสดง - 0
Sold Out
22 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 3,333 3,334 แสดง - 0
Sold Out
23 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62 3,999 4,000 แสดง - 0
Sold Out
24 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62 3,999 4,000 แสดง - 0
Sold Out
25 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 3,999 4,000 แสดง - 0
Sold Out
28 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 3,333 3,334 แสดง - 0
Sold Out
29 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 3,333 3,334 แสดง - 0
Sold Out
30 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62 3,999 4,000 แสดง - 0
Sold Out
31 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 3,999 4,000 แสดง - 0
Sold Out
4 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62 3,333 3,334 แสดง - 0
Sold Out
5 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 3,888 3,889 แสดง - 0
Sold Out
7 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 4,299 4,300 แสดง - 0
Sold Out
8 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 4,299 4,300 แสดง - 0
Sold Out
11 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 3,333 3,334 แสดง - 0
Sold Out
12 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 3,333 3,334 แสดง - 0
Sold Out
14 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 4,299 4,300 แสดง - 0
Sold Out
15 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 4,299 4,300 แสดง - 0
Sold Out
18 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 3,333 3,334 แสดง - 0
Sold Out
19 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 3,888 3,889 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

ไม่มีรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน
ทัวร์พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน
ราคาเริ่มต้น 3,333
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน