จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์สิงคโปร์ FLOW SINGAPORE PLUS 3D2N

รหัสสินค้า: CONC191320
ทัวร์สิงคโปร์ FLOW SINGAPORE PLUS 3D2N

  • สิงคโปร์ – MERLION -วัดเจ้าแม่กวนอิม-น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง- GARDEN BY THE BAY – มารีน่า เบย์ แซนด์ – ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT
  • Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - THE JEWEL CHANGI
เดินทางช่วง
1 ส.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 ( 61 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 ส.ค. 62 - 3 ส.ค. 62 7,999 9,899 แสดง - 0
Sold Out
2 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 7,999 9,899 แสดง - 0
Sold Out
3 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 7,999 9,899 แสดง - 0
Sold Out
4 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
15 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
16 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
17 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
18 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
22 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
24 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
29 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
1 ก.ย. 62 - 3 ก.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
5 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
7 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
8 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
12 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
15 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
26 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
28 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
29 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
1 ต.ค. 62 - 3 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
2 ต.ค. 62 - 4 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
3 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
4 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
5 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
6 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
7 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
8 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
9 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
15 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
16 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
17 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
18 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
20 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
24 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
26 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
27 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
28 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
1 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
2 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
7 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
9 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
14 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
16 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
21 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
22 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
23 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
28 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
29 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
30 พ.ย. 62 - 1 ม.ค. 63 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์สิงคโปร์ FLOW SINGAPORE PLUS 3D2N
ทัวร์สิงคโปร์ FLOW SINGAPORE PLUS 3D2N
ราคาเริ่มต้น 7,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน