จ.- ส. 09.00-18.00 น.
  • ทัวร์จีน
  • ทัวร์คุนหมิง แผ่นดินสีแดง สวนสตรอว์เบอร์รี่ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์คุนหมิง แผ่นดินสีแดง สวนสตรอว์เบอร์รี่ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 4 วัน 2 คืน

รหัสสินค้า: CONC191307
ทัวร์คุนหมิง แผ่นดินสีแดง สวนสตรอว์เบอร์รี่ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 4 วัน 2 คืน

  •  แผ่นดินสีแดง... ดินแดนอันบริสุทธิ์เต็มไปด้วยภูมิทัศน์ที่หลากหลาย  ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ... ขึ้นกระเช้าชมความงามภูเขาหิมะ สูงถึง 4,223 เมตร  ชิมสตรอว์เบอร์รี่... เลือกเก็บ เลือกชิม ผลได้สดๆ จากสวน
  •  สวนน้ำตกคุนหมิง... น้ำตกใหญ่ยักษ์แลนด์มาร์คใหม่ของคุนหมิง  วัดหยวนทง... วัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนานกว่า 1,200 ปี  เมนูพิเศษ... สุกี้เห็ด และ อาหารกวางตุ้ง
เดินทางช่วง
9 ต.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 ( 32 ช่วงวันเดินทาง )
4วัน 2คืน / SOLD OUT

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
9 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62 8,888 11,388 แสดง - 0
Sold Out
11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 10,888 13,388 แสดง - 0
Sold Out
12 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 10,888 13,388 แสดง - 0
Sold Out
13 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
19 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
23 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
26 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
30 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62 8,888 11,388 แสดง - 0
Sold Out
1 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
2 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
6 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 8,888 11,388 แสดง - 0
Sold Out
8 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
9 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
13 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 8,888 11,388 แสดง - 0
Sold Out
15 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
16 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
20 พ.ย. 62 - 23 ธ.ค. 62 8,888 11,388 แสดง - 0
Sold Out
22 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
23 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
27 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
29 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
30 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
4 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 10,888 13,388 แสดง - 0
Sold Out
5 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 10,888 13,388 แสดง - 0
Sold Out
6 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
7 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 10,888 13,388 แสดง - 0
Sold Out
13 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
14 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
20 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
21 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

ไม่มีรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์คุนหมิง แผ่นดินสีแดง สวนสตรอว์เบอร์รี่ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 4 วัน 2 คืน
ทัวร์คุนหมิง แผ่นดินสีแดง สวนสตรอว์เบอร์รี่ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 8,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน