จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น4วัน3 คืน

รหัสสินค้า: CONC191306
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น4วัน3 คืน

  • เที่ยวบินสบายๆ สไตล์ แอร์เอเชีย สู่เมืองมาเก๊า เยี่ยมชมพระราชวังหยวนหมิง ชมความยิ่งใหญ่อลังการ พร้อมโชว์วัฒนธรรมอันตระการตา นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกจากจูไห่สู่ฮ่องกง หมุนกังหันเสริมศิริมงคลที่วัดแชกงหมิว ขอเนื้อคู่และขอ
  • พรเรื่องความรักกันที่วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษีในย่านจิมซาจุ่ย สัมผัสประสบการณ์สุดเสียวกับสะพานกระจก 3 มิติ เสี่ยงโชคกันที่คาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแถมได้ช้อปปิ้งกันให้จุใจที่เวเนเชี่ยนมาเก๊า
เดินทางช่วง
26 ก.พ. 63 - 31 พ.ค. 63 ( 34 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
26 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
28 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
29 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
4 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
5 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
7 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
11 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
12 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
14 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
18 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
19 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
21 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
25 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
26 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
28 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
2 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
4 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63 14,888 18,388 แสดง - 0
10 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 18,888 22,388 แสดง - 0
15 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 15,888 19,388 แสดง - 0
16 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
18 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
23 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
25 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
29 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
30 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63 14,888 18,388 แสดง - 0
7 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
9 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
13 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
16 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
20 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
21 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
23 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
27 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
28 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น4วัน3 คืน
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น4วัน3 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน