จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น4วัน3 คืน

รหัสสินค้า: CONC191306
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น4วัน3 คืน

  • เที่ยวบินสบายๆ สไตล์ แอร์เอเชีย สู่เมืองมาเก๊า เยี่ยมชมพระราชวังหยวนหมิง ชมความยิ่งใหญ่อลังการ พร้อมโชว์วัฒนธรรมอันตระการตา นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกจากจูไห่สู่ฮ่องกง หมุนกังหันเสริมศิริมงคลที่วัดแชกงหมิว ขอเนื้อคู่และขอ
  • พรเรื่องความรักกันที่วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษีในย่านจิมซาจุ่ย สัมผัสประสบการณ์สุดเสียวกับสะพานกระจก 3 มิติ เสี่ยงโชคกันที่คาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแถมได้ช้อปปิ้งกันให้จุใจที่เวเนเชี่ยนมาเก๊า
เดินทางช่วง
3 ต.ค. 62 - 5 เม.ย. 63 ( 56 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
3 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 11,888 15,388 แสดง - 0
4 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 11,888 15,388 แสดง - 0
9 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62 11,888 15,388 แสดง - 0
10 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 12,888 16,388 แสดง - 0
16 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 11,888 15,388 แสดง - 0
18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 12,888 16,388 แสดง - 0
19 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 12,888 16,388 แสดง - 0
23 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 12,888 16,388 แสดง - 0
24 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 12,888 16,388 แสดง - 0
25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 11,888 15,388 แสดง - 0
30 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62 11,888 15,388 แสดง - 0
31 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 11,888 15,388 แสดง - 0
1 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 10,888 14,388 แสดง - 0
6 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 10,888 14,388 แสดง - 0
13 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 10,888 14,388 แสดง - 0
15 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 9,888 13,388 แสดง - 0
20 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 10,888 14,388 แสดง - 0
22 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 10,888 14,388 แสดง - 0
27 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 10,888 14,388 แสดง - 0
30 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 10,888 14,388 แสดง - 0
4 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 13,888 17,388 แสดง - 0
11 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 11,888 15,388 แสดง - 0
13 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 11,888 15,388 แสดง - 0
18 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 11,888 15,388 แสดง - 0
21 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 11,888 15,388 แสดง - 0
26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 15,888 19,388 แสดง - 0
27 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 16,888 20,388 แสดง - 0
31 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 16,888 20,388 แสดง - 0
4 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
8 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
11 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
15 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
5 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
6 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 12,888 16,388 แสดง - 0
12 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
13 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
15 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
19 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
20 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
22 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
26 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
28 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
29 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
4 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
5 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
7 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
11 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
12 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
14 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
18 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
19 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
21 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
25 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
26 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
28 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
2 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63 11,888 15,388 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น4วัน3 คืน
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น4วัน3 คืน
ราคาเริ่มต้น 9,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน