จ.- ส. 09.00-18.00 น.
  • ทัวร์รัสเซีย
  • ทัวร์รัสเซีย มอสโคว ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม [เลสโก คุณชายสีลูกกวาด] 6D3N

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม [เลสโก คุณชายสีลูกกวาด] 6D3N

รหัสสินค้า: CONC191299
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม [เลสโก คุณชายสีลูกกวาด] 6D3N

  • เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต
  • เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเยปาร์ค
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
21 ก.ย. 62 - 15 ธ.ค. 62 ( 10 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
21 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 27,999 34,999 แสดง - 21
25 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 27,999 34,999 แสดง - 25
28 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62 27,999 34,999 แสดง - 21
5 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 29,999 36,999 แสดง - 25
26 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 32,999 39,999 แสดง - 31
12 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 32,999 39,999 แสดง - 31
16 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 32,999 39,999 แสดง - 25
23 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 32,999 39,999 แสดง - 25
5 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 33,999 40,999 แสดง - 31
10 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 33,999 40,999 แสดง - 31

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม [เลสโก คุณชายสีลูกกวาด] 6D3N
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม [เลสโก คุณชายสีลูกกวาด] 6D3N
ราคาเริ่มต้น 27,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน