จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า: CONC191281
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

  • | นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี ณ อุทยานอาลีซัน | ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | | ช้อปปิ้งซีหมินติง | ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต |
เดินทางช่วง
18 ก.ย. 62 - 23 ต.ค. 62 ( 14 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
22 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
29 ก.ย. 62 - 2 พ.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 13,999 18,499 แสดง - 0
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 13,999 18,499 แสดง - 0
6 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 13,999 18,499 แสดง - 0
9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 0
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 0
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 0
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน