จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า: CONC191281
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

  • นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี ณ อุทยานอาลีซัน | ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | ช้อปปิ้งซีหมินติง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
8 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 ( 11 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
8 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 0
10 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 0
12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 0
16 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 0
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 0
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 0
22 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
24 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 0
26 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 21,888 26,388 แสดง - 0
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 22,888 27,388 แสดง - 0
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 21,888 26,388 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน