จ.- ส. 09.00-18.00 น.
  • ทัวร์ไต้หวัน
  • ทัวร์ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน

รหัสสินค้า: CONC191280
ทัวร์ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา  4 วัน 2 คืน

  • | ทะเลสาบสุริยัน จันทรา | วัดเหวินหวู่ | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | | เย๋หลิ่ว | ตึกไทเป 101 | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต |
เดินทางช่วง
7 ธ.ค. 62 - 11 ม.ค. 63 ( 33 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
7 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 15,999 19,499 แสดง - 0
8 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 0
9 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
10 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
11 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 11,999 15,499 แสดง - 0
12 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 0
13 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 0
14 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
15 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
16 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
17 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
18 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 11,999 15,499 แสดง - 0
19 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 0
20 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 0
21 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
22 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
23 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
24 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
25 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 0
26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 17,999 21,499 แสดง - 0
27 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 18,999 22,499 แสดง - 0
28 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 18,999 22,499 แสดง - 0
29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 18,999 22,499 แสดง - 0
30 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 18,999 22,499 แสดง - 0
31 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 17,999 21,499 แสดง - 0
1 ม.ค. 63 - 4 ม.ค. 63 10,999 14,499 แสดง - 0
2 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63 12,999 16,499 แสดง - 0
3 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63 12,999 16,499 แสดง - 0
4 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63 11,999 15,499 แสดง - 0
5 ม.ค. 63 - 8 ม.ค. 63 11,999 15,499 แสดง - 0
6 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63 11,999 15,499 แสดง - 0
7 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63 11,999 15,499 แสดง - 0
8 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 11,999 15,499 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา  4 วัน 2 คืน
ทัวร์ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 10,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน