จ.- ส. 09.00-18.00 น.
  • ทัวร์ไต้หวัน
  • ทัวร์ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน

รหัสสินค้า: CONC191280
ทัวร์ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา  4 วัน 2 คืน

  • | ทะเลสาบสุริยัน จันทรา | วัดเหวินหวู่ | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | | เย๋หลิ่ว | ตึกไทเป 101 | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต |
เดินทางช่วง
25 ส.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 ( 27 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
25 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
27 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
29 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
1 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
3 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
5 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
8 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
10 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
12 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
15 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
17 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
19 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
22 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
24 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
29 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
1 ต.ค. 62 - 4 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
3 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
6 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
8 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
10 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
13 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
15 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
20 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
22 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
24 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา  4 วัน 2 คืน
ทัวร์ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 9,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน