จ.- ส. 09.00-18.00 น.
  • ทัวร์จีน
  • ทัวร์ฮ่องกง ลดทั้งเกาะ [เลสโก ส้มพาช็อป] 3D2N

ทัวร์ฮ่องกง ลดทั้งเกาะ [เลสโก ส้มพาช็อป] 3D2N

รหัสสินค้า: CONC191249
ทัวร์ฮ่องกง ลดทั้งเกาะ [เลสโก ส้มพาช็อป] 3D2N

  • ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลสเ์บย์– วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน – ตลาดเลดี้มาร์เก็ต
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
( 0 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ราคาอื่นๆ Group Size

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ฮ่องกง ลดทั้งเกาะ [เลสโก ส้มพาช็อป] 3D2N
ทัวร์ฮ่องกง ลดทั้งเกาะ [เลสโก ส้มพาช็อป] 3D2N
ราคาเริ่มต้น 0
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน