จ.- ส. 09.00-18.00 น.
  • ทัวร์จีน
  • ทัวร์ฮ่องกง ลดทั้งเกาะ [เลสโก ส้มพาช็อป] 3D2N

ทัวร์ฮ่องกง ลดทั้งเกาะ [เลสโก ส้มพาช็อป] 3D2N

รหัสสินค้า: CONC191249
ทัวร์ฮ่องกง ลดทั้งเกาะ [เลสโก ส้มพาช็อป] 3D2N

  • ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลสเ์บย์– วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน – ตลาดเลดี้มาร์เก็ต
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
5 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 ( 8 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
5 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 9,999 14,999 แสดง - 24
6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 10,999 15,999 แสดง - 24
7 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 9,999 14,999 แสดง - 24
13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 10,999 15,999 แสดง - 24
14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 9,999 14,999 แสดง - 24
20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 10,999 15,999 แสดง - 24
21 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 10,999 15,999 แสดง - 24
27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 10,999 15,999 แสดง - 24

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ฮ่องกง ลดทั้งเกาะ [เลสโก ส้มพาช็อป] 3D2N
ทัวร์ฮ่องกง ลดทั้งเกาะ [เลสโก ส้มพาช็อป] 3D2N
ราคาเริ่มต้น 9,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน