จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ OSAKA KYOTO FREE DAY (5D2N)

รหัสสินค้า: CONC191203
ทัวร์ OSAKA KYOTO FREE DAY (5D2N)

  • วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – อิออน มอลล์ ปราสาทโอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ชินไชบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท – สนามบินโอซาก้า
เดินทางช่วง
25 ก.ย. 62 - 29 ต.ค. 62 ( 21 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 14,889 18,389 แสดง - 0
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 14,889 18,389 แสดง - 0
28 ก.ย. 62 - 1 พ.ย. 62 14,889 18,389 แสดง - 0
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 21,889 25,389 แสดง - 0
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 22,889 26,389 แสดง - 0
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 22,889 26,389 แสดง - 0
5 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 22,889 26,389 แสดง - 0
9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 23,889 27,389 แสดง - 0
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 23,889 27,389 แสดง - 0
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 23,889 27,389 แสดง - 0
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 23,889 27,389 แสดง - 0
16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 22,889 26,389 แสดง - 0
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 23,889 27,389 แสดง - 0
18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 23,889 27,389 แสดง - 0
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 23,889 27,389 แสดง - 0
20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 23,889 27,389 แสดง - 0
21 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 23,889 27,389 แสดง - 0
22 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 23,889 27,389 แสดง - 0
23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 23,889 27,389 แสดง - 0
24 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 23,889 27,389 แสดง - 0
25 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 23,889 27,389 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ OSAKA KYOTO FREE DAY (5D2N)
ทัวร์ OSAKA KYOTO FREE DAY (5D2N)
ราคาเริ่มต้น 14,889
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน