จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ OSAKA KYOTO FREE DAY (5D2N)

รหัสสินค้า: CONC191203
ทัวร์ OSAKA KYOTO FREE DAY (5D2N)

  • วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – อิออน มอลล์ ปราสาทโอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ชินไชบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท – สนามบินโอซาก้า
เดินทางช่วง
25 ก.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 ( 37 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 16,889 20,389 แสดง - 0
Sold Out
26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 16,889 20,389 แสดง - 0
Sold Out
27 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 16,889 20,389 แสดง - 0
Sold Out
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 16,889 20,389 แสดง - 0
Sold Out
9 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 16,889 20,389 แสดง - 0
Sold Out
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 14,889 18,389 แสดง - 0
Sold Out
23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 14,889 18,389 แสดง - 0
Sold Out
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 14,889 18,389 แสดง - 0
Sold Out
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 14,889 18,389 แสดง - 0
Sold Out
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 14,889 18,389 แสดง - 0
Sold Out
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 14,889 18,389 แสดง - 0
Sold Out
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 14,889 18,389 แสดง - 0
Sold Out
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 14,889 18,389 แสดง - 0
Sold Out
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 14,889 18,389 แสดง - 0
Sold Out
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 14,889 18,389 แสดง - 0
Sold Out
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 14,889 18,389 แสดง - 0
Sold Out
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 14,889 18,389 แสดง - 0
Sold Out
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 14,889 18,389 แสดง - 0
Sold Out
28 ก.ย. 62 - 1 พ.ย. 62 14,889 18,389 แสดง - 0
Sold Out
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 21,889 25,389 แสดง - 0
Sold Out
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 22,889 26,389 แสดง - 0
Sold Out
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 22,889 26,389 แสดง - 0
Sold Out
5 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 22,889 26,389 แสดง - 0
Sold Out
9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 23,889 27,389 แสดง - 0
Sold Out
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 23,889 27,389 แสดง - 0
Sold Out
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 23,889 27,389 แสดง - 0
Sold Out
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 23,889 27,389 แสดง - 0
Sold Out
16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 22,889 26,389 แสดง - 0
Sold Out
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 23,889 27,389 แสดง - 0
Sold Out
18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 23,889 27,389 แสดง - 0
Sold Out
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 23,889 27,389 แสดง - 0
Sold Out
20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 23,889 27,389 แสดง - 0
Sold Out
21 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 23,889 27,389 แสดง - 0
Sold Out
22 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 23,889 27,389 แสดง - 0
Sold Out
23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 23,889 27,389 แสดง - 0
Sold Out
24 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 23,889 27,389 แสดง - 0
Sold Out
25 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 23,889 27,389 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ OSAKA KYOTO FREE DAY (5D2N)
ทัวร์ OSAKA KYOTO FREE DAY (5D2N)
ราคาเริ่มต้น 14,889
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน