จ.- ส. 09.00-18.00 น.
  • ทัวร์ตุรกี
  • ทัวร์ตุรกี อิสตันบลู คัปปาโดเกีย ซาแฟรนโบลู 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ตุรกี อิสตันบลู คัปปาโดเกีย ซาแฟรนโบลู 9 วัน 6 คืน

รหัสสินค้า: CONC191091
ทัวร์ตุรกี อิสตันบลู คัปปาโดเกีย ซาแฟรนโบลู  9 วัน 6 คืน

  • เที่ยวบินตรงโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่ประเทศสองทวีป ดินแดนแห่งอาณาจักรออตโตมันอันยิ่งใหญ่ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ยุคกลาง ความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าสีน้ำเงิน เมืองโบราณเอฟฟิซุส ปราสาทปุยฝ้ายที่คัปปาเกีย นครใต้ดินชาดัค ชมเมืองมรดกโลกที่เมืองซาแฟรนโบลู ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
26 ส.ค. 62 - 8 ม.ค. 63 ( 42 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
26 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
30 ส.ค. 62 - 7 ก.ย. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
31 ส.ค. 62 - 8 ก.ย. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
6 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
9 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
11 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
15 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
20 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
21 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
26 ก.ย. 62 - 4 ต.ค. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
29 ก.ย. 62 - 6 พ.ย. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
1 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
2 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
6 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 33,999 42,999 แสดง - 0
7 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 33,999 42,999 แสดง - 0
9 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 33,999 42,999 แสดง - 0
15 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
21 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 33,999 42,999 แสดง - 0
22 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 33,999 42,999 แสดง - 0
23 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 33,999 42,999 แสดง - 0
26 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
27 ต.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
28 ต.ค. 62 - 5 พ.ย. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
31 ต.ค. 62 - 8 พ.ย. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
2 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
8 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
11 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
13 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
16 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
21 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
23 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
26 พ.ย. 62 - 3 ม.ค. 63 32,999 41,999 แสดง - 0
28 พ.ย. 62 - 6 ธ.ค. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
1 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
2 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 33,999 42,999 แสดง - 0
3 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 33,999 42,999 แสดง - 0
7 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
10 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
12 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
17 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
23 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 33,999 42,999 แสดง - 0
31 ธ.ค. 62 - 8 ม.ค. 63 34,999 43,999 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ตุรกี อิสตันบลู คัปปาโดเกีย ซาแฟรนโบลู  9 วัน 6 คืน
ทัวร์ตุรกี อิสตันบลู คัปปาโดเกีย ซาแฟรนโบลู 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น 32,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน