จ.- ส. 09.00-18.00 น.
  • ทัวร์พม่า
  • ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน [เลสโก ธรรมะสวัสดี] 3D2N 3D2N

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน [เลสโก ธรรมะสวัสดี] 3D2N 3D2N

รหัสสินค้า: CONC191069
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน [เลสโก ธรรมะสวัสดี] 3D2N 3D2N

  • เมืองย่างกุ้ง – เมืองหงสา – พระราชวังบุเรนอง – เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา) – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน – ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย – พระนอนยิ้มหวาน – เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ) – เมืองย่างกุ้ง – ตลาดสก็อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
  • เมืองย่างกุ้ง – วัดคาบาเอ – ร่วมพิธีเทินพระธาตุ – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทะทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนยิ้มหวาน
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
10 ต.ค. 62 - 13 ม.ค. 63 ( 31 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
10 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62 9,999 12,499 แสดง - 30
11 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 11,999 14,499 แสดง - 30
12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 30
17 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 10,999 13,499 แสดง - 30
19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 10,999 13,499 แสดง - 30
24 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 10,999 13,499 แสดง - 30
25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 10,999 13,499 แสดง - 30
26 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 10,999 13,499 แสดง - 30
31 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62 10,999 13,499 แสดง - 30
2 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 10,999 13,499 แสดง - 30
7 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 9,999 12,499 แสดง - 30
9 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 10,999 13,499 แสดง - 30
14 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 10,999 13,499 แสดง - 30
21 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 10,999 13,499 แสดง - 30
28 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 10,999 13,499 แสดง - 30
30 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 10,999 13,499 แสดง - 30
5 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 11,999 14,499 แสดง - 30
6 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 11,999 14,499 แสดง - 30
13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 10,999 13,499 แสดง - 30
14 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 10,999 13,499 แสดง - 30
20 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 10,999 13,499 แสดง - 30
21 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 10,999 13,499 แสดง - 30
26 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 10,999 13,499 แสดง - 30
27 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 30
28 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 30
29 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 13,999 16,499 แสดง - 30
30 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 13,999 16,499 แสดง - 30
31 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 13,999 16,499 แสดง - 30
9 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 10,999 13,499 แสดง - 30
10 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 10,999 13,499 แสดง - 30
11 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 10,999 13,499 แสดง - 30

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน [เลสโก ธรรมะสวัสดี] 3D2N 3D2N
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน [เลสโก ธรรมะสวัสดี] 3D2N 3D2N
ราคาเริ่มต้น 9,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน