จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์สิงคโปร์ FLOW SINGAPORE PLUS 3D 2N

รหัสสินค้า: CONC190978
ทัวร์สิงคโปร์ FLOW SINGAPORE PLUS 3D 2N

  • สิงคโปร์ – MERLION -วัดเจ้าแม่กวนอิม-น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง- GARDEN BY THE BAY – มารีน่า เบย์ แซนด์ – ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT
  • Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - THE JEWEL CHANGI
  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ ค่าธรรมเนียมประมาณ 1,850 บาท(จ่ายที่สนามบิน) (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
เดินทางช่วง
1 มิ.ย. 62 - 30 ต.ค. 62 ( 74 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 มิ.ย. 62 - 3 มิ.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
2 มิ.ย. 62 - 4 มิ.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
6 มิ.ย. 62 - 8 มิ.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
7 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
8 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
9 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
13 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
14 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
15 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
16 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
20 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
21 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
22 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
23 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
27 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
28 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
29 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
30 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
4 ก.ค. 62 - 6 ก.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
5 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
6 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
7 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
11 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
12 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
18 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
19 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
20 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
21 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
1 ส.ค. 62 - 3 ส.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
2 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
3 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
4 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
15 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
16 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
17 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
18 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
22 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
24 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
29 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
1 ก.ย. 62 - 3 ก.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
5 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
7 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
8 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
12 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
15 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
26 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
28 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
29 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
1 ต.ค. 62 - 3 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
2 ต.ค. 62 - 4 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
3 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
4 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
5 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
6 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
7 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
8 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
9 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
15 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
16 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
17 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
18 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
20 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
24 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
26 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
27 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out
28 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์สิงคโปร์ FLOW SINGAPORE PLUS 3D 2N
ทัวร์สิงคโปร์ FLOW SINGAPORE PLUS 3D 2N
ราคาเริ่มต้น 8,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน