จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์สิงคโปร์ FLOW SINGAPORE PLUS 3D 2N

รหัสสินค้า: CONC190978
ทัวร์สิงคโปร์ FLOW SINGAPORE PLUS 3D 2N

  • สิงคโปร์ – MERLION -วัดเจ้าแม่กวนอิม-น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง- GARDEN BY THE BAY – มารีน่า เบย์ แซนด์ – ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT
  • Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - THE JEWEL CHANGI
  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ ค่าธรรมเนียมประมาณ 1,850 บาท(จ่ายที่สนามบิน) (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
เดินทางช่วง
26 ก.ย. 62 - 30 ต.ค. 62 ( 24 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
26 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
28 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
29 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
1 ต.ค. 62 - 3 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
2 ต.ค. 62 - 4 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
3 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
4 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
5 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
6 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
7 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
8 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
9 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
15 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
16 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
17 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
18 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
20 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
24 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
26 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
27 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0
28 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์สิงคโปร์ FLOW SINGAPORE PLUS 3D 2N
ทัวร์สิงคโปร์ FLOW SINGAPORE PLUS 3D 2N
ราคาเริ่มต้น 8,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน