จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SO SHIOK 3D 2N

รหัสสินค้า: CONC190974
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SO SHIOK 3D 2N

  • พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ เข้าชม GARDEN BY THE BAY ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
  • ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋ รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
เดินทางช่วง
27 ก.พ. 63 - 1 มิ.ย. 63 ( 76 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
27 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 9,999 14,499 แสดง - 0
28 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
29 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
1 มี.ค. 63 - 3 มี.ค. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
2 มี.ค. 63 - 4 มี.ค. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
3 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
4 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
5 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 9,999 14,499 แสดง - 0
6 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
7 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
8 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
9 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
10 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
11 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
12 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 9,999 14,499 แสดง - 0
13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
14 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
15 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
16 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
17 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
18 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
19 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 9,999 14,499 แสดง - 0
20 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
21 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
22 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
23 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
24 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
25 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
26 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 9,999 14,499 แสดง - 0
27 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
28 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
29 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
30 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
31 มี.ค. 63 - 2 เม.ย. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
1 เม.ย. 63 - 3 เม.ย. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
2 เม.ย. 63 - 4 เม.ย. 63 9,999 14,499 แสดง - 0
3 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63 12,999 17,499 แสดง - 0
4 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 13,999 18,499 แสดง - 0
6 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
7 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
8 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
9 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
10 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 12,999 17,499 แสดง - 0
11 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 12,999 17,499 แสดง - 0
12 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 13,999 18,499 แสดง - 0
13 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 13,999 18,499 แสดง - 0
16 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
17 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
18 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
19 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
20 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
21 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
22 เม.ย. 63 - 24 เม.ย. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
23 เม.ย. 63 - 25 เม.ย. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
24 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
25 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
26 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
27 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
28 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
29 เม.ย. 63 - 1 พ.ค. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
30 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63 9,999 14,499 แสดง - 0
1 พ.ค. 63 - 3 พ.ค. 63 13,999 18,499 แสดง - 0
2 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63 13,999 18,499 แสดง - 0
7 พ.ค. 63 - 9 พ.ค. 63 9,999 14,499 แสดง - 0
8 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
9 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
10 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
14 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63 9,999 14,499 แสดง - 0
15 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
16 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
21 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63 9,999 14,499 แสดง - 0
22 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
23 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
28 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
29 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 10,999 15,499 แสดง - 0
30 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 10,999 15,499 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SO SHIOK 3D 2N
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SO SHIOK 3D 2N
ราคาเริ่มต้น 9,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน