จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ไต้หวัน จัดเต็มไทเป [เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่] 4D2N

รหัสสินค้า: CONC190967
 ทัวร์ไต้หวัน จัดเต็มไทเป [เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่] 4D2N

  • ไทเป – วัดหลงซาน – ตลาดปลาไทเป – ร้านคอสเมติก – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชั้น 89) – ซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – GERMANIUM SHOP – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
26 ส.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 ( 20 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
26 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 10,999 15,499 แสดง - 31
26 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 19
30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 10,999 15,499 แสดง - 31
30 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 20
2 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62 9,999 14,499 แสดง - 31
2 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 30
6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 9,999 14,499 แสดง - 31
6 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 30
9 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 9,999 14,499 แสดง - 31
9 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 30
13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 10,999 15,499 แสดง - 31
13 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 30
16 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 10,999 15,499 แสดง - 31
16 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 30
20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 10,999 15,499 แสดง - 31
20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 30
23 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 9,999 14,499 แสดง - 31
23 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 30
27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 10,999 15,499 แสดง - 31
27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 30

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

 ทัวร์ไต้หวัน จัดเต็มไทเป [เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่] 4D2N
ทัวร์ไต้หวัน จัดเต็มไทเป [เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่] 4D2N
ราคาเริ่มต้น 9,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน